Mjölkföretag ska få hjälp av rådgivare inom produktion, ekonomi och affärsutveckling som tillsammans med företaget tar ett helhetsgrepp för att styra företaget i en positiv riktning. Rådgivningen är tillgänglig för mjölkföretag i hela Sverige som har ökat sin produktion med minst 50 koplatser sedan den 1 januari 2007.

Första steget i rådgivningen är att ta fram en handlingsplan där ett av målen är att öka kassaflödet i den löpande driften. Vid behov kan även andra kompetenser anlitas. Det andra genomförandesteget innebär att handlingsplanen med olika aktiviteter följs upp kontinuerligt under ett års tid. 

Jordbruksverket har upphandlat rådgivare i hela landet. Du hittar företagen som tillhandahåller den subventionerade rådgivningen och mer information från Jordbruksverket via länken nedan:

Upphandlad rådgivning till mjölkföretag.