Välkommen till ett seminarium med workshop där vi diskuterar ”food matrix” (dvs ett livsmedels sammansättning och konsistens, och hur det påverkar hälsan) och näringstäthet i relation till miljöpåverkan. Syftet är att både ge en bild av forskningsläget och diskutera förutsättningar och möjligheter för kommunikation kring mat som är bra för både hälsan och miljön.

Forskningen kring food matrix går framåt. Två livsmedel med liknande näringsvärden ger inte nödvändigtvis samma effekter på hälsan. Dessutom menar många forskare att man också behöver ta hänsyn till näringstäthet i relation till miljöpåverkan. Stora satsningar syftar till att hitta tillräckliga definitioner på dessa begrepp för att man inom livsmedelsbranschen och från myndighetsnivå på sikt ska kunna börja använda dem i kommunikationen. Vi tror att detta arbete är en viktig väg framåt för att hjälpa konsumenten att fatta hälsosamma och hållbara beslut kring kosten på såväl individ- som samhällsnivå.

Denna dag tar vi del av ny forskning, diskuterar och arbetar i workshopformat kring vilka frågor, möjligheter och utmaningar som finns kring food matrix och näringstäthet i relation till miljöpåverkan.

Varmt välkommen!

Tid: Onsdagen den 20 november kl. 10.00-15.30.
Gemensam lunch 12.00-13.00. Fika serveras från 09.30.
Plats: Lantbrukarnas Riksförbund, Franzéngatan 6, Stockholm.
Lokal: Vetet, plan 3.
Kostnad: Ingen deltagaravgift. Eventuell avanmälan vänligen senast den 13 november.

Vi bjuder på lunch. Meddela eventuella allergier eller kostpreferenser vid anmälan.

Primär målgrupp är forskare, representanter för myndigheter, företag och övriga branschorganisationer - men alla intresserade är välkomna!
Begränsat antal fysiska platser. Deltagande även möjligt via webblänk (dock inte under workshop i slutet av dagen). Vänligen ange om du önskar delta via webb när du anmäler dig.

Kontakt
Ann-Kristin (Anki) Sundin, LRF Mjölk.
Direktnummer: 073-361 05 91
E-post: ann-kristin.sundin@lrf.se


Välkommen med din anmälan här