Välj svensk mjölk för miljön och klimatet

Redan tidigare i höstas kom en systerrapport till denna EAT-Lancet-rapport med Springmann et al som huvudnamn. I denna artikel kom man bland annat fram till att vi behöver förbättra tekniken inom jordbruket, minska matsvinnet och förändra våra kostvanor.

I artikeln har man räknat på en flexitarisk kost med stor andel baljväxter och spannmål och en minskad mängd kött, fisk och mjölk. I detalj har forskarna kommit fram till att 250 g mjölk per dag och person ryms inom de planetära gränserna, utifrån globala produktionssystem. Den siffran skulle sannolikt bli högre om vi tog hänsyn till att vi i Sverige har en mycket mer effektiv och miljövänlig produktion av mat i allmänhet och mjölk i synnerhet än det globala genomsnittet. Det är alltså positiva nyheter för svensk mjölk.

Svenska bönder och mejerier på god väg att ställa om

Idag sker ca 70 % av klimatpåverkan från den mat vi äter i Sverige utomlands. Genom att välja svensk mjölk och mjölkprodukter minskar vi klimatpåverkan totalt sett och blir vi mindre beroende av importerade livsmedel. Om produktionen av svensk mjölk ökar kan vi också på sikt öka vår export - något som innebär en samtidig export av svenska miljövärden.

Även om svensk mjölkproduktion ligger i framkant miljömässigt behöver vi i Sverige också jobba på att minska den negativa miljöpåverkan från mjölkproduktion och maximera de positiva värdena. Därför arbetar många mjölkbönder och mejerier sedan länge intensivt med att ställa om till fossilfritt, minska läckage av näringsämnen, och använda foder ännu mer effektivt. Genom en storsatsning blir dessutom plaståtervinning från och med 2019 en naturlig del av jordbruket.

I en undersökning har mjölk lägst klimatpåverkan av alla undersökta drycker i förhållande till sitt näringsinnehåll, tack vare sin näringsrikedom. All matproduktion innebär en miljöpåverkan och vi äter för att få i oss näring, därmed blir förhållandet mellan näringsinnehållet och påverkan på klimatet avgörande.

Mjölk näringsrikt och bra för hälsan

Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver varje dag, inte minst kalcium, vitamin D och jod. Dessutom är mjölk berikad med den form av vitamin D som kroppen bäst kan använda. Mjölk och mjölkprodukter är också kopplat till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar (diabetes typ 2, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar). När det gäller barn så visar en undersökning beräknad på förskoleluncher att mjölk som måltidsdryck tryggar näringsintaget hos barn, i synnerhet när de äter lite eller ingen lunch alls.

Enligt Riksmaten 2010-11 bidrar mjölk och mjölkprodukter med följande andel av näringsintaget i svenskarnas kost:

  • protein: 11% (+7% från ost)
  • vitamin D: 12%
  • riboflavin: 22%
  • vitamin B12: 18% (+7% från ost)
  • folat: 9%
  • kalcium: 47% (inkl ost)
  • magnesium: 9%
  • selen: 10%
  • zink: 10% (+6% från ost

Svensk mjölk hälsosam och hållbar

Svensk mjölk är bland den mest hållbara i världen. Genom att öka vår produktion av mjölk i Sverige så bidrar vi till att öka hållbarheten inom livsmedelsbranschen, här och utomlands. Mjölk ger dessutom mycket näring i förhållande till sin klimatpåverkan och är kopplad till stora hälsofördelar.