Välkommen till Dairy in a modern and sustainable diet!
Detta pre-symposium äger rum i anslutning till Nordic Nutrition Conference (före konferensens start).
Plats: Helsingfors, samma konferensanläggning som Nordic Nutrition Conference
Tid: 8 juni kl 14.30-16.30

Vi diskuterar mjölkens och mjölkprodukternas roll i vår nordiska matkultur och för hälsa och hållbarhet.

Inbjudna talare

Docent Richard Tellström 
Titel på presentation: Milk – The fluid cultural base in the Nordic house / Diving into dairy: cultural history of dairy in the Nordic diets

Prof Stephan Peters 
Titel på presentation: Decreasing the environmental footprint of our diet - Optimeal program

Prof Adam Drewnowski 
Titel på presentation: Social and economic aspects of sustainable diets now and in the future

Arrangörer

Branschorganisationerna LRF Mjölk (Sverige), Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Norge, och Branchesekretariat Mejeri, Danmark.
Landbrug & Fødevarer

Detaljerat schema inom kort.
Ingen föranmälan behövs.

Pre-symposiet sker på engelska och ingår i NNC-konferensavgiften.
För mer info, kontakta ann-kristin.sundin@lrf.se