Vi på LRF Mjölk jobbar för att skapa bättre regler och villkor för dig och ditt företag så vi tillsammans kan stärka framtiden för svensk mjölkproduktion.  

Vi skulle därför vilja ställa några mycket korta frågor till dig under året för att stämma av att vi jobbar med rätt frågor och även för att använda resultatet i vårt påverkansarbete. Självklart är  dina svar anonyma och det kommer ta ca 3 min att svara på varje frågeomgång som kommer ca 1 gång/månad.

Är du intresserad av att påverka din och andra mjölkföretagares framtid?  Då ska du vara med i vår mjölkbondepanel.

Anmäl dig här