Mjölkbondepanelen #9 - mars

Vilket förtroende har svenska mjölkbönder för svenska konsumenter?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #8 - januari

Denna panel har fokus på miljöersättningar för bete och vallgrödor. Vad fungerar bra och vad gör det krångligt? Finns det marker som inte ger stöd?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #7 

Mjölkböndernas svar på frågan ”Är det mjölkproduktion på din gård om 10 år?”

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #6 - november

Hur är din kontakt med kommunen och myndigheter?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #5 - oktober

Tror mjölkföretagare att gården är fossilfri år 2030? Om inte, vad behöver de för att bli det?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #4 - september

Hur bra eller dåligt fungerar betesdriften? Hur stor är kännedomen om 2016 års ändringar kring betesregler? Är det svårt att uppfylla kravet på bete?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #3 - augusti

Vad skulle ha störst och mest positiv inverkan på mjölkproduktionen i Sverige, sett till LRF Mjölks kommunikativa arbete? Har klimat- och miljödebatten påverkat företagen?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #2 - juli

Hur tror mjölkföretagarna att antalet sysselsatta kommer utvecklas i företaget under de närmaste 3 åren? Om de har behov av att anställa, men tvekar, vad skulle möjliggöra en anställning? 

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #1 - juni

Hur ser framtidstron ut bland mjölkföretagarna i dag? Hur tror företagarna att mjölkverksamheten kommer se ut om fem år? Vilka hinder och utmaningar ser företagarna idag?

Läs svaren här