Mjölkbondepanelen #3 - augusti

Vad skulle ha störst och mest positiv inverkan på mjölkproduktionen i Sverige, sett till LRF Mjölks kommunikativa arbete? Har klimat- och miljödebatten påverkat företagen?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #2 - juli

Hur tror mjölkföretagarna att antalet sysselsatta kommer utvecklas i företaget under de närmaste 3 åren? Om de har behov av att anställa, men tvekar, vad skulle möjliggöra en anställning? 

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #1 - juni

Hur ser framtidstron ut bland mjölkföretagarna i dag? Hur tror företagarna att mjölkverksamheten kommer se ut om fem år? Vilka hinder och utmaningar ser företagarna idag?

Läs svaren här