Mjölkbondepanelen #14 - juli

Syftet med denna panel var att få en uppdaterad överblick av ägarskiftesfrågan inom mjölkbranschen med avseende på var mjölkbönderna befinner sig i processen, vem som är den tilltänkta efterträdaren samt hur det planeras att genomföras.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #13 - juni

Vad är det bästa med att vara mjölkbonde, hur kan man inspirera någon att bli mjölkbonde, vad hade mjölkbönder jobbat med om de inte varit mjölkbönder samt vilka är de största missuppfattningarna om svensk mjölkproduktion?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #12 - maj

Denna omgång har fokus på sanktioner, hur det upplevs och hur företagarna skulle vilja att sanktionerna hanterades.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #11 - april

Vad kan mjölkbönder bidra med under kris? Förutom att producera mat så är snöröjning och brandsläckning högst rankade.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #10 - mars

I denna panel undersöker vi hur förslaget om att ändra förgröningen i kommande CAP påverkar mjölkföretagarna på gårdsnivå.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #9 - februari

Vilket förtroende har svenska mjölkbönder för svenska konsumenter?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #8 - januari

Denna panel har fokus på miljöersättningar för bete och vallgrödor. Vad fungerar bra och vad gör det krångligt? Finns det marker som inte ger stöd?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #7 

Mjölkböndernas svar på frågan ”Är det mjölkproduktion på din gård om 10 år?”

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #6 - november

Hur är din kontakt med kommunen och myndigheter?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #5 - oktober

Tror mjölkföretagare att gården är fossilfri år 2030? Om inte, vad behöver de för att bli det?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #4 - september

Hur bra eller dåligt fungerar betesdriften? Hur stor är kännedomen om 2016 års ändringar kring betesregler? Är det svårt att uppfylla kravet på bete?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #3 - augusti

Vad skulle ha störst och mest positiv inverkan på mjölkproduktionen i Sverige, sett till LRF Mjölks kommunikativa arbete? Har klimat- och miljödebatten påverkat företagen?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #2 - juli

Hur tror mjölkföretagarna att antalet sysselsatta kommer utvecklas i företaget under de närmaste 3 åren? Om de har behov av att anställa, men tvekar, vad skulle möjliggöra en anställning? 

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #1 - juni

Hur ser framtidstron ut bland mjölkföretagarna i dag? Hur tror företagarna att mjölkverksamheten kommer se ut om fem år? Vilka hinder och utmaningar ser företagarna idag?

Läs svaren här