I den senaste versionen av branschriktlinjerna finns ett nyskrivet avsnitt om provtagningsplaner och mikrobiologiska kriterier.

Det finns branschriktlinjer för fyra olika delar av kedjan:

Kontakt

Pethra Lundh, Mjölkkvalitetsexpert
Telefon: 08-787 53 98
E-post: pethra.lundh@lrf.se