I den senaste versionen av branschriktlinjerna finns ett nyskrivet avsnitt om provtagningsplaner och mikrobiologiska kriterier.

Det finns branschriktlinjer för fyra olika delar av kedjan: