Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda konsumenterna och att säkerställa att de får rätt information om maten.

LRF Mjölk driver och bevakar livsmedelslagstiftningsfrågor som är relevanta för mejerier och mjölkproducenter i Sverige. Frågorna kan till exempel handla om beteckningen på ett livsmedel och hur det ska märkas. Lagstiftningen ska också säkerställa hygien, livsmedelssäkerhet och kontroller på mejeriet.