Syftet med Handlingsplan Mjölk 2.0 är att lyfta mjölkföretagens lönsamhet.

Handlingsplanen fokuserar på några av de områden som landets mjölkföretagare brottas med i vardagen i varierande grad. Exempelvis är det i dag alldeles för krångligt att få tillstånd att bygga stall för större besättningar. Andra utmaningar är upplevd rättsosäkerhet vid vissa myndighetskontroller samt att kostnaden för insatsvaror, till exempel foder och drivmedel, är högre jämfört med i många konkurrentländer.

Ladda ner Handlingsplan Mjölk 2.0

Ladda ner Handlingsplan Mjölk 1.0

Ladda ner Rapport från Handlingsplan mjölk 1.0

Kontakt

Lisa Ehde, Enhetschef Äganderätt & konkurrenskraft
Telefon: 010-184 43 88
E-post: lisa.ehde@lrf.se