Svensk mjölkproduktion förenar god djuromsorg med regional utveckling samt medverkar aktivt till Sveriges möjligheter att uppnå klimat- och miljökvalitetsmål. Samtidigt pressas branschen av en allt mer omfattande import och införsel av mjölkprodukter från länder där produktionen ofta sker på ett mindre hållbart sätt och med lägre krav inom djurhälsa och djurvälfärd.

Många mjölkföretag beskriver dagens regel- och kontrollsituation som rättsosäker och ohållbar. Orsaken är att i ett mjölkföretag ingår såväl växtodling, djurhållning samt produktion och hantering av livsmedel. Detta gör att mjölkföretaget har betydligt fler regelverk att förhålla sig till jämfört med många andra inriktningar. Samtidigt är mjölkföretagen ofta fåmansföretag med små administrativa resurser, vilket gör det näst intill omöjligt att överblicka alla krav som de olika myndigheterna ställer.

För att bryta denna utveckling krävs samverkan och ändamålsenliga regler, som i linje med livsmedelsstrategins mål stödjer en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar.

För mer information, kontakta gärna Suzanne Céwe.

Kontakt

Suzanne Céwe, Näringspolitisk expert regelförenkling
Telefon: 010-184 45 22
E-post: suzanne.cewe@lrf.se