Låt oss göra valet 2022 till ett mjölkval!

Sveriges mjölkbönder har en nyckelroll i en hållbar svensk livsmedelsproduktion. För att säkra folkhälsan, miljön, en levande landsbygd och alla barns rätt till en likvärdig skolgång behövs mer mjölk, fler mjölkbönder och fler mjölkdrickare. Då behöver vi alla hjälpas åt.

Om politikerna ger oss en hållbar politik, så fixar vi jobben, maten och miljön!

Läs mer om vad som behövs för att mjölkbönderna ska kunna fortsätta leverera samhällsnytta och hållbar svensk mat.

Ladda ner LRF Mjölks valmanifest 2022 här

Jobben: Mer pengar till investeringsstöd och startstöd som premierar hållbar mjölkproduktion i hela Sverige

Sveriges mjölkbönder erbjuder samhället mängder med arbetstillfällen. Genom sitt företag skapar en mjölkbonde ytterligare åtta ytterligare jobb. Idag finns det 3 000 mjölkgårdar och 300 000 mjölkkor i Sverige och vi är självförsörjande på mjölkprodukter till 70 procent. Om vi vore helt självförsörjande på mjölkprodukter skulle det ge 11 000 nya jobb som i sin tur skulle ge 985 miljoner kronor i skatteintäkter. Det räcker till att betala lön för 1 645 sjuksköterskor, 1 700 poliser eller 1 844 grundskollärare.

För att vi ska kunna fortsätta erbjuda samhället dessa arbetstillfällen behöver vi:

  • Mer pengar till investeringsstöd och startstöd som premierar hållbar mjölkproduktion i hela Sverige. Stöden ska ges till långsiktiga investeringar i framtidens moderna djurstallar, infrastruktur för foderhantering, lägre klimatavtryck och bättre arbets- och djurmiljö.

Läs mer om LRF Mjölks valmanifest för jobben här

Maten: Satsa på skolmjölken och inför gratis frukost i alla skolor

Sveriges mjölkbönder erbjuder samhället ett livsmedel som innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver varje dag. Mjölk och mjölkprodukter minskar risken för flera av våra vanligaste folksjukdomar. De är också och några av de mest näringstäta livsmedlen som finns, också i förhållande till sin miljöpåverkan.

Skolmjölk ingår i bra skolmat och säkrar att barn får i sig tillräckligt med näring för att orka leka och lära. Den hjälper till att utjämna skillnaderna i näringsintag hos barn oavsett bakgrund och ger dem bättre förutsättningar för att ta till sig undervisningen. Mjölk är demokrati och folkhälsa.  För att vi ska kunna fortsätta erbjuda samhället ett hälsosamt livsmedel behöver vi:

  • Ett bibehållet eller utökat skolmjölksstödet från EU
  • Att skolmjölksstödet endast omfattar mjölk, inte växtbaserade alternativ
  • Att det blir enklare för kommunerna att ansöka om skolmjölksstöd
  • Att alla barn får gratis frukost i skolan

Läs mer om LRF Mjölks valmanifest för maten här

Miljön: Ge mjölkbönderna betalt för deras miljöarbete

Sveriges mjölkbönder erbjuder samhället mjölk som har 60 procent lägre klimatpåverkan än världsgenomsnittet och en världsunik låg användning av antibiotika. Vi bidrar till ekosystemtjänster som kolinlagring, pollinering och biologisk mångfald som är värda miljarder för samhället.

För att kunna fortsätta erbjuda samhället miljösmart mjölk behöver vi:

  • Ett ”gräspaket” inom CAPs ettåriga ersättningar som ger bonden betalt för vallodling och betande djur.

Läs mer om LRF Mjölks valmanifest för miljön här

Ladda ner LRF Mjölks valmanifest 2022 här

15 fakta om svensk mjölkproduktion 

Kontakt

Har du frågor om innehållet i LRF Mjölks valmanifest är du välkommen att kontakta:

Anna Blomberg, LRF Mjölk

Telefon: 010-184 41 54

E-post: anna.blomberg@lrf.se

Malin Hagbardsson, LRF Mjölk

Telefon: 010-184 44 04

E-post: malin.hagbardsson@lrf.se