Världens efterfrågan på mjölkråvara växer med 2,5 procent per år. Därför behöver den svenska mejerisektorn mer mjölk och mjölkföretagen bättre villkor för en lönsam produktion för att kunna ta tillvara de möjligheter som en ökad efterfrågan på livsmedel innebär.

LRF Mjölk har kompetensen kring mjölken och en stark förankring bland mejeri- och mjölkföretagare. Vårt uppdrag är att inspirera och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och konsumenter så att fler förstår på vilket sätt den svenska mjölken är en självklar del av en hållbar framtid – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – och väljer produkter av svensk mjölkråvara. LRF Mjölk arbetar på uppdrag av Sveriges mjölkbönder, mejeriföreningar och husdjursföreningar.


Kontakt

Lisa Ehde, Chef LRF Mjölk
Telefon: 08-787 50 13
E-post: lisa.ehde@lrf.se