LRF Mjölk har kompetensen kring mjölken och en stark förankring bland mejeri- och mjölkföretagare. Vårt uppdrag är att inspirera och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och konsumenter så att fler förstår på vilket sätt den svenska mjölken är en självklar del av en hållbar framtid – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – och väljer produkter av svensk mjölkråvara.

LRF Mjölks verksamhet regleras i avtal mellan Svensk Mjölk AB och Lantbrukarnas Riksförbund AB (LEAB). Enligt avtalet är målet för LRF Mjölks verksamhet en ökad mjölkinvägning och en ökad konsumtion av mejeriprodukter. LRF Mjölk arbetar mot dessa mål genom arbete inom fokusområdena Näringspolitik, Synen på mjölk och kunskapsöverföring gällande mjölkkvalitet och nutrition.

Här hittar du ett infotmationsmaterial som beskriver några av de saker vi jobbar med. 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om mjölk eller svensk mjölkproduktion!

Kontakt

Peter Kofoed, Chef, LRF Mjölk
Mobil: 070-689 54 68
Telefon: 010-184 25 73
E-post: peter.kofoed@lrf.se