LRF Mjölk har kompetensen kring mjölken och en stark förankring bland mejeri- och mjölkföretagare. Vårt uppdrag är att inspirera och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och konsumenter så att fler förstår på vilket sätt den svenska mjölken är en självklar del av en hållbar framtid – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – och väljer produkter av svensk mjölkråvara.

LRF Mjölk jobbar på uppdrag av Sveriges mejerier, husdjursföreningar och mjölkföretagare. LRF Mjölks uppdrag är att arbeta för en ökad mjölkinvägning och en ökad konsumtion av mejeriprodukter i Sverige. LRF Mjölk arbetar mot dessa mål genom arbete inom fokusområdena Näringspolitik, Synen på mjölk och kunskapsöverföring gällande mjölkkvalitet och nutrition.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om mjölk eller svensk mjölkproduktion!

Kontakt

Malin Hagbardsson, Näringspolitisk expert
Telefon: 010-184 44 04
E-post: malin.hagbardsson@lrf.se