Mjölkfakta Sverige

Antal mjölkföretag: 3 174 (december 2019)
Antal mjölkkor: 305 570 (december 2019)
Antal kor per besättning (i genomsnitt): 94 (december 2019)
Total mjölkinvägning: 2 705 000 ton (december 2019)
Förbrukning av mejeriprodukter: 376 kg/person/år (april 2019)
Självförsörjningsgrad av svenska mejeriprodukter: 70,4 % (mars 2020)
Avkastning: 9 996 kilo mjölk per ko och år (2020)
Utsläpp: Svensk mjölkproduktion ger 44 % lägre utsläpp jämfört med genomsnittet i världen.
Vatten: Lantbruket står för endast 3 % av vattenanvändningen i Sverige. Internationellt är siffran 70 %.
Biologisk mångfald: En betad svensk mark kan innehålla lika stor biologisk mångfald som en regnskog.

Källor: Jordbruksverket, Växa Sverige och LRF.

Läs mer om mjölkstatistik och prenumerera på nyhetsbrev från Jordbruksverket här.

Mjölkinvägning i Sverige 2016-2020

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

För mer statistik över mejeriproduktion, besök Jordbruksverkets statistikdatabas.

Mjölkföretagare i Sverige 2008-2018

Mjölkföretagare 2008-2018

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

Kor för mjölkproduktion i Sverige 2008-2019

Antal kor för mjölkproduktion

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

Förbrukning av mejeriprodukter i Sverige 2008-2018

Förbrukningen presenteras här som mjölkekvivalenter. Förbrukning av mejeriprodukterKälla: Jordbruksverket, 2019. Marknadsrapport mjölk och mejeriprodukter - utvecklingen till och med 2018.

Investeringstakt för nötkreatur i Sverige 2004-2018


Källa: Jordbruksverket

Antal förprövade stallplatser för nötkreatur i Sverige 2004-2018


Källa: Jordbruksverket