Mjölkfakta Sverige

Antal mjölkföretag: 3 025 (december 2020)
Antal kor för mjölkproduktion: 304 397 (december 2020)
Antal kor per besättning (i genomsnitt): 98 (juni 2020)
Total mjölkinvägning: 2 772 000 ton, varav 17 % ekologisk mjölk (december 2020)
Mjölkens sammansättning (i genomsnitt): 4,24 % fett och 3,50 % protein (augusti 2020)
Produktion av mejeriprodukter (andel av totala invägningen): 39 % konsumtionsmjölk syrade produkter och grädde, 25 % ost, 23 % mjölkpulver, 1 % skum- och kärnmjölk till foder samt 13 % övrigt (augusti 2020)
Konsumtion av mejeriprodukter: 374 kg/person/år (maj 2020) varav 68 liter mjölk, 27 liter syrade produkter, 8,8 liter grädde, 18,6 kg ost och 2,6 kg smör (december 2020)
Självförsörjningsgrad av svenska mejeriprodukter: 70,4 % (maj 2020)
Avkastning: 9 996 kilo mjölk per ko och år (Växa Sverige, 2020)
Utsläpp: Svensk mjölkproduktion ger 60 % lägre utsläpp jämfört med genomsnittet i världen och 27 % lägre än genomsnittet i EU.
Vatten: Lantbruket står för endast 3 % av vattenanvändningen i Sverige. Internationellt är siffran 70 %.
Foder: Svenska kors foder består till 60 % av gräs och hela 90 % av allt foder korna äter har producerats av svenska bönder.
Biologisk mångfald: En betad svensk mark kan innehålla lika stor biologisk mångfald som en regnskog.

Källor: Jordbruksverket, Lantbruksregistret, Växa Sverige och LRF.

Läs mer om mjölkstatistik och prenumerera på nyhetsbrev från Jordbruksverket här.

Mjölkinvägning i Sverige 2016-2020

imagewb0w.pngKälla: Jordbruksverket statistikdatabas

För mer statistik över mejeriproduktion, besök Jordbruksverkets statistikdatabas.

Mjölkföretagare i Sverige 2015-2020

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

Kor för mjölkproduktion i Sverige 2010-2020

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

Förbrukning av mejeriprodukter i Sverige 2009-2019

Förbrukningen presenteras här som mjölkekvivalenter. imageqxuee.pngKälla: Jordbruksverket, 2020. Marknadsrapport mjölk och mejeriprodukter - utvecklingen till och med 2019.

Förprövade stallplatser för nötkreatur i Sverige 2010-2019

Antal förprövade stallplatser i relation till antalet förprövade stallavdelningar för mjölkkor.Förprövning 2010-2019

Källa: Jordbruksverket, 2020. Marknadsrapport mjölk och mejeriprodukter
- utvecklingen till och med 2019.