Mjölkfakta Sverige


Antal mjölkföretag: 3 253 (juni 2019)
Antal mjölkkor: 305 600 (juni 2019)
Antal kor per besättning (i genomsnitt): 94 (juni 2019)
Total mjölkinvägning: 2 760 000 ton
Förbrukning av mejeriprodukter: 376 kg/person/år
Självförsörjningsgrad av svenska mejeriprodukter: 72 %
Avkastning: 8 900 kilo mjölk per ko och år (2017)

Källa: Jordbruksverket (2019)

Läs mer om mjölkstatistik och prenumerera på nyhetsbrev från Jordbruksverket här.

Mjölkinvägning i Sverige 2016-2019


Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

För mer statistik över mejeriproduktion, besök Jordbruksverkets statistikdatabas.

Förbrukning av mejeriprodukter i Sverige 2008-2018

Källa: Marknadsrapport mjölk och mejeriprodukter - utvecklingen till och med 2018 (Jordbruksverket, 2018)

Investeringstakt för nötkreatur i Sverige 2004-2018Källa: Jordbruksverket

Antal förprövade stallplatser för nötkreatur i Sverige 2004-2018Källa: Jordbruksverket