Mjölkfakta Sverige


Antal mjölkföretag: 3 477 
Antal mjölkkor: 319 387
Antal kor per besättning (i genomsnitt): 91
Antal mejeriföretag: 43 (2017)
Antal mejerier: 57 (2017)
Total mjölkinvägning: 215 500 ton
Avkastning: 8 900 kilo mjölk per ko och år (2017)

Källa: Jordbruksverket (2018)

Läs mer om mjölkstatistik och prenumerera på nyhetsbrev från Jordbruksverket här.

Mjölkinvägning i Sverige 2016-2018

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

För mer statistik över mejeriproduktion, besök Jordbruksverkets statistikdatabas.

Förbrukning av mejeriprodukter i Sverige 2008-2017


Källa: Marknadsrapport mjölk och mejeriprodukter - utvecklingen till och med 2018 (Jordbruksverket, 2018)