Mjölkfakta Sverige


Antal mjölkföretag: 3 351
Antal mjölkkor: 313 048
Antal kor per besättning (i genomsnitt): 91
Total mjölkinvägning: 2 760 000 ton
Avkastning: 8 900 kilo mjölk per ko och år (2017)

Källa: Jordbruksverket (2018)

Läs mer om mjölkstatistik och prenumerera på nyhetsbrev från Jordbruksverket här.

Mjölkinvägning i Sverige 2016-2019

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

För mer statistik över mejeriproduktion, besök Jordbruksverkets statistikdatabas.

Förbrukning av mejeriprodukter i Sverige 2008-2017


Källa: Marknadsrapport mjölk och mejeriprodukter - utvecklingen till och med 2018 (Jordbruksverket, 2018)

Investeringstakt för nötkreatur i Sverige 2004-2018Källa: Jordbruksverket

Antal förprövade stallplatser för nötkreatur i Sverige 2004-2018Källa: Jordbruksverket