Mjölkfakta Sverige


Antal mjölkföretag: 3 614 
Antal mjölkkor: 322 000
Antal kor per besättning (i genomsnitt): 89 
Antal mejeriföretag: 43
Antal mejerier: 57 
Total mjölkinvägning: 2 817 000 ton
Avkastning: 8 900 kilo mjölk per ko och år 

Källa: Jordbruksverket (2017)

Läs mer om mjölkstatistik och prenumerera på nyhetsbrev från Jordbruksverket här.

Mjölkinvägning i Sverige 2016-2018

Källa: Jordbruksverket statistikdatabas

För mer statistik över mejeriproduktion, besök Jordbruksverkets statistikdatabas.

Förbrukning av mejeriprodukter i Sverige 2008-2017


Källa: Marknadsrapport mjölk och mejeriprodukter - utvecklingen till och med 2018 (Jordbruksverket, 2018)