Branschpolicybesluten följs upp årligen och upphör att gälla om den sammanfaller med lagkrav eller om konsensus ej kan nås i mjölksektorn.

Sammanställning av mjölksektorns policy och värderingar med koppling till mjölkgårdens produktion (2020-12-14)

Kontakt

Hans Andersson, Näringspolitisk expert djurvälfärd/ ansvarig kriskommunikation
Telefon: 010-184 42 87
E-post: hans.andersson@lrf.se