– Mejerisektorn har en nyckelroll för att vi ska uppå FN:s nya utvecklingsmål. Mål som integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomisk, social och miljömässig) och som kräver engagemang från alla berörda parter, säger FAO:s Assistant Director General, Ren Wang i IDF:s pressrelease.

Mejerisektorn spelar en nyckelroll i livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning. Deklarationen syftar till att ytterligare utveckla mjölksektorn och nyttan som den gör för människor och vår planet, med hänsyn till sociala, ekonomiska, hälso och miljömässiga dimensioner.

Totalt är cirka 240 miljoner människor direkt eller indirekt sysselsatta inom mejerisektorn. Med uppskattningsvis 150 miljoner mjölkgårdar runt om i världen, uppskattar FAO att mjölksektorn stöder försörjningen för upp till en miljard människor över hela världen.

Mjölk och mjölkprodukter är en del i hållbar och hälsosam kost. De är näringsrika livsmedel som ger energi och till exempel protein, kalcium, magnesium, selen, riboflavin, vitamin B5 och B12. Näringsämnen som är avgörande för att minska hunger och undernäring i synnerhet bland de mest sårbara som gravida kvinnor och barn och som även förebygger vällevnadssjukdomar som till exempel högt blodtryck, stroke och diabetes typ 2.

Deklarationen i sin helhet: The dairy declaration of Rotterdam