För att dagens och morgondagens konsumenter ska känna trygghet och ha tillgång till goda och nyttiga mejeriprodukter måste arbetet i hela kedjan från ko till konsument kvalitetssäkras.

Arbetet på mjölkgården är grunden för mjölkprodukternas kvalitet. Det omfattar till exempel foderproduktion, djuromsorg och miljöarbete och sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar. Det är den eller de personer som har det direkta ansvaret för mjölkning, disk- och djurskötsel som belönas.

Med Guldmedaljprogrammet vill mejeriföretagen gemensamt uppmärksamma mjölkböndernas kvalitetsarbete. Programmet är ett komplement till mejeriföretagens egna kvalitetsprogram.

Bestämmelser för Guldmedaljprogrammet (pdf)

Inloggning för Guldmedaljprogrammet

Kontakt

Hans Andersson, Näringspolitisk expert djurvälfärd/ ansvarig kriskommunikation
Telefon: 010-184 42 87
E-post: hans.andersson@lrf.se