Varför delar LRF Mjölk ut Guldmedaljer?

Med Guldmedaljprogrammet vill mejeribranschen premiera den svenska mjölkbondens kvalitetsarbete. Programmet är ett komplement till mejeriföreningarnas egna kvalitetsarbete.

Hur kontrolleras mjölken?

Mejeriföreningarna kontrollerar regelbundet att mjölkgårdarna uppfyller vissa kvalitetsparametrar som rör djurhälsa, miljö, foder och hygien. På själva mjölken tas prover minst en gång per vecka, året runt, i samband med att den hämtas på gården. Proverna analyseras på laboratorium.

Vilka är kraven för att få Guldmedalj?

Guldmedaljen delas ut till den som levererat mjölk av mycket hög kvalitet i minst 23 år. För att mjölkleveranserna ska bli godkända enligt Guldmedaljprogrammet krävs att en rad krav uppfylls varje år. För det första måste den aktuella mejeriföreningens alla leverans- och kvalitetsregler följas. Utöver detta finns extra höga krav på innehållet av bakterier och celler. Det så kallade celltalet är en viktig indikator på kons juverhälsa. Guldmedaljprogrammets bestämmelser är betydligt tuffare än de lagar och förordningar som gäller på området. Exakta siffror och intervall finns i broschyren "Mjölk guld värd”.

Vem kan få Guldmedaljen?

Den eller de personer som har det direkta ansvaret för mjölkning, disk- och djurskötsel. I många fall är det man och hustru som tillsammans är ansvariga.

Hur många Guldmedaljörer är det varje år?

Antal medaljörer kan variera stort från år till år men de brukar vara cirka 30-50. År 2021 och 2022 är det totalt 80 medaljörer.

Varför är gränsen 23 år för att få Guldmedalj?

Från början hade mejeriföreningarna i Sverige olika regler för de mjölkbönder som kvalificerade sig till en Guldmedalj. Den något ovanliga kvalificeringsgränsen 23 år är en kompromiss mellan olika regelsystem.

När delades de första Guldmedaljerna ut?

Det var 1958. Då delades de 15 första Guldmedaljerna ut av Gustaf VI Adolf. Men Guldmedaljprogrammets historia börjar redan 1915 när det första förslaget till kvalitetsbetalning av mjölk togs fram. De första utmärkelserna delades ut 1928.

Vilka andra utmärkelser kan en mjölkbonde få från LRF Mjölk?

Guldmedaljprogrammet består av flera steg: diplom efter 3 år, bronsplakett efter 8 år, silverplakett efter 13 år, guldplakett efter 18 år, och så slutligen Guldmedalj efter 23 år.

Varför finns det så många medaljörer i vissa län medan andra saknar medaljörer?

Enstaka år kan det vara många medaljörer från ett län i Sverige och färre från ett annat, men över en längre tidsperiod jämnar det ut sig. Det finns inga mätbara kvalitetsskillnader i mjölken från olika delar av landet.

Varför står det ibland att en mjölkskötare har fått en Guldmedalj?

På en stor gård finns det ofta anställd personal som ansvarar för mjölk, disk- och djurskötsel. Dessa ska naturligtvis också kunna får guldmedalj. I guldmedaljprogrammet kallar vi det för mjölkskötare. Mjölkskötaren kan även flytta mellan olika mjölkgårdar och tar då med sig tidigare godkända år i guldmedaljprogrammet. En riktigt stor gård kan maximalt registrera fem mjölkskötare i programmet.

Vilka är årets medaljörer?

2022 är det 80 mjölkbönder som kommer få en guldmedalj. Av dessa deltar 71 i utdelningen i Stockholm den 4 april. Här hittar du årets medaljörer.  

Hur går Guldmedaljutdelningen på Slottet till?

Varje års guldmedaljörer bjuds på en fullmatad och festlig vistelse i Stockholm. Dagen börjar med den högtidliga ceremonin där mjölkbönderna får ta emot medaljen ur Kungens hand. Att det är en medlem i kungafamiljen, vanligen kungen själv, som delar ut medaljen har varit en viktig tradition ända sedan starten 1958. Under utdelningen är det också tal och underhållning. Därefter tar en intensiv dag vid med bland annat sightseeing, gemensam lunch, fotografering av medaljörerna etc för att på kvällen avsluta med en bankett.

Fotografering vid Guldmedaljutdelningen

TT tar ett foto av varje medaljör när hon/han tar emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand. Upplysningar fås av TT på telefon 08-692 26 60. LRF Mjölks egen fotograf Jann Lipka tar en gruppbild på samtliga medaljörer. 

För dig som är journalist

Det finns möjlighet till intervjuer vid Guldmedaljutdelningen i Stockholm. Antingen vid lunchen klockan 13:00-14:00 eller på eftermiddagen efter klockan 15:30 på hotell Scandic Continental Stockholm. Det går också bra att följa en medaljör genom hela programmet i Stockholm. Kontakta LRF Mjölk i förväg så kan vi placera er tillsammans med era medaljörer på lunchen efter medaljutdelningen.

Kontakt

Hans Andersson, Näringspolitisk expert djurvälfärd/ ansvarig kriskommunikation
Telefon: 010-184 42 87
E-post: hans.andersson@lrf.se