Hjärta mjölk är en kommunikationssatsning som sprider information om mjölk. Till exempel att mjölk är ett näringsrikt och miljöklokt livsmedel. Det Hjärta mjölk säger bygger på fakta.

Forskning har visat att mjölk och mjölkprodukter, tillsammans med annan nyttig mat, skyddar mot flera av våra vanligaste folksjukdomar. Vi mår alltså bra av mjölk. Det gör miljön också. När korna betar i hagarna bidrar de till den biologiska mångfalden. Då blir det plats för sånglärka, humla och många fler växter och djur.

Hjärta mjölk vänder sig till dig som arbetar med barn och mat, på förskola och skola eller inom områdena mat, hälsa och miljö. Bakom Hjärta mjölk står svenska mjölkbönder och mejeriföretag via LRF.

Vi ses på hjärtamjölk.se!