I januari 2018 gavs antologin Varning för mat ut på Mondial. Redaktör är Jenny Jewert i samarbete med LRF Mjölk.

Vårt förhållande till mat avslöjar mycket om oss själva och vår tid. I Varning för mat samlas matskribenter, journalister, forskare och experter för att reda ut hur mat gick från att vara något livsnödvändigt till att betraktas som något potentiellt livsfarligt.

Varför äter somliga bara rå mat? Varför käkar män så mycket proteinpulver? Är måltidens gemenskap hotad när alla runt bordet följer sin egen diet? Vad säger dieten om din sociala status? Hur kan föräldrar undvika att sprida sin mat-oro till barnen? Vilken roll spelar medierna, matlarmen och filterbubblorna för vår syn på mat? Kan vi lita på forskningen?

Medverkande författare

Amina Manzoor • Britta Pelters • Carl Cederström • Claude Fischler • Daniel Rydén • Ebbe Schön • Emanuel Karlsten • Emma Frans • Jenny Damberg • Jonas Engman • Katrine Marçal • Po Tidholm • Sara Ask • Ulf Karl Olov Nilsson