Stillbild från reklambild för Tillsammans-projektet vecka 39 år 2016

LRF Skogsägarna

LRF Skogsägarna är en avdelning inom LRF med ansvar för de skogliga frågorna. LRF Skogsägarna är också branschorganisation för de tre skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, och Norra skog. LRF Skogsägarna består av LRFs skogsägardelegation och ett kansli som svarar för den dagliga verksamheten.

Det finns en hand bakom varje skog

VIDEO: Kristina Lindelöf är en av sex skogsföretagare som berättar om sin skog och sitt klimatarbete.