Stillbild från reklambild för Tillsammans-projektet vecka 39 år 2016

LRF Skogsägarna

LRF Skogsägarna är en avdelning inom LRF med ansvar för de skogliga frågorna. LRF Skogsägarna är också branschorganisation för de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna. LRF Skogsägarna består av LRF:s skogsägardelegation och ett kansli som svarar för den dagliga verksamheten.