LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet. Arbetsordningen bör ses som ett styrdokument för LRF Ungdomen både regionalt och nationellt. Arbetsordningen upprättas av LRF Ungdomens riksstyrelse och uppdateras och antas av riksstämman allt eftersom LRF Ungdomens förutsättningar förändras. Till höger hittar du senast uppdaterat dokument.