Sakpolitiskt program

Varje år diskuterar och beslutar LRF Ungdomen på riksstämman i mars om ett "Sakpolitiskt program". Detta dokument samlar LRF Ungdomens ståndpunkter i olika frågor. 

Antagen vid LRF Ungdomens stämma 2018.

Dessutom hittar du underlag till LRF Ungdomens valmanifest utbildning  och enklare regelverk mm.