Sakpolitiskt program

Varje år diskuterar och beslutar LRF Ungdomen på riksstämman i mars om ett "Sakpolitiskt program". Detta dokument samlar LRF Ungdomens ståndpunkter i olika frågor. Du hittar det till höger på sidan.

Antagen vid LRF Ungdomens stämma 2022.