I LRF är det riksförbundsstämman som lagt fast de grundläggande värderingar som förväntas genomsyra vårt ledarskap, arbetssätt och våra ställningstaganden:

  • Ansvarstagande. Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt, så att vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
  • Trovärdighet. Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur.
  • Demokratisk grundsyn. Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde.
  • Medlems- och kundnytta. Den enskilda medlemmens och kundens behov och förutsättningar är utgångspunkter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna.
  • Folkrörelsetradition. Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen där gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål.

Se vad vi menar här

LRF Ungdomen har gjort en film där vi beskriver vårt sätt att se på LRFs värdegrund. Se den här.

Lätt att göra rätt med god etik

Genom att även ha etiska riktlinjer, som ska ge vägledning och en riktning, ska det vara lätt att göra rätt. Effekten blir att vi agerar ansvarsfullt gentemot varandra och den omvärld vi arbetar i. Målet är ett tillåtande klimat där vi alla agerar ansvarsfullt, både i medgång och motgång.

Är du förtroendevald inom LRF Ungdomen, läs även mer om LRFs etiska riktlinjer som du hittar till höger på sida.