Ordförande Emilia Widerström Astrenius 

Kontakt: emilia.astrenius.widerstrom@lrf.se
Region: Värmland. Fokusgrupp: Presidiet.
Pressfoto

Vice ordförande Simon Wancke 

simon@naturbruk.se  
Region: Södermanland och Gotland. Fokusgrupp: Presidiet.
Pressfoto

Ledamot Annica Andersson

annica.bakvangen@gmail.com 
Region: Skåne, Sjuhärad, Sydost och Väst. Fokusgrupp: Politik och företagarvillkor.

Ledamot Anton Öhrlund
antonohrlund@hotmail.com

Region: Västernorrland, Gävleborg och Skaraborg. Fokusgrupp: Intern påverkan.

Ledamot Erik Johansson

erik_lantbruk@outlook.com
Region: Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Fokusgrupp: Intern påverkan. 

Ledamot Marit Bohlin

marit_bohlin@hotmail.com
Region: Dalarna, Västmanland och Östergötland. Fokusgrupp: Politik och företagarvillkor. 

Ledamot Elisabeth Hidén

elisabeth_hiden@hotmail.com
Region: Värmland och Uppsala. Fokusgrupp: Politik och företagarvillkor

Ledamot Oliver Kristoffersson

oliver.kristoffersson93@gmail.com
Region: Halland, Sydost och Väst. Fokusgrupp: Politik och företagarvillkor

Ledamot Cassandra Bjelkelöv Telldahl

cassandra.bjelklov@hotmail.com
Region: Stockholm och Örebro. Fokusgrupp: Intern påverkan