Syftet med LRF Ungdomen var att få ett mer formaliserat nätverk för ungdomar att driva frågor inom internt inom LRF och att inte enbart hålla andra ungdoms-organisationer och politiska ungdomsförbund informerade om LRFs ställningstagande i landsbygdsfrågor. Tanken var också att unga lantbrukare via Ungdomen skulle ha en större påverkan och inflytande i den egna organisationen. LRF Ungdomen har också från starten fungerat som en plantskola och många av dem som engagerat sig som unga i LRF Ungdomen, har sedan fortsatt sitt engagemang vidare inom LRF, eller inom företag och organisation i de gröna näringarna samt i politiken.

År 1992 tog LRF Ungdomen steget att bli medlem i ungdomsorganisationen CEJA, den europeiska paraplyorganisationen för unga bönder i EU. Totalt finns cirka 2 miljoner medlemmar i CEJA och är en stark gemensam röst gentemot EU-parlament, politiker samt andra organisationer inom EU.

LRF Ungdomens ordföranden genom åren

1990-1992 Per Åsling
1992-1995 Tore Holmfalk
1995-1999 Leif Johansson (numera Walterum)
1999-2002 Mats Larsson
2002-2005 Therese Erneskog
2005-2008 Robert Johansson
2008-2011 John Enander
2011-2014 Kristina Yngwe
2014-2017 Nils Björid
2017-2020 Emilia Astrenius Widerström
2020 -          Elisabeth Hidén