Möt LRF Ungdomens Valberedning

 

Nils Fransson, Region Öst, Sammankallande

Kontakt:
Email: nisses.ent@gmail.com
Telefon: 073-923 76 88
Adress: Hargs By 20, 760 21 VÄTÖ

Johan Persson, Region Syd

Kontakt:
E-post: Jnpe0004@stud.slu.se
Telefon: 070-586 09 02
Adress: Höjs Boställe, 244 93 Kävlinge

Sara Wallemyr, Region Väst

Kontakt:
E-post: sara.qvinnovindar@gmail.com
Telefon: 070-6005207
Adress: Mularp Källeberg 1, 52191 Falköping

Hanna Nordström, Region Norr

Kontakt:
E-post: flatmonslantbruk@gmail.com
Telefon: 072-749 83 29
Adress: Bäckebovägen 3a, 83051 Offerdal