Möt LRF Ungdomens Valberedning

 

Hanna Nordström, Region Norr, sammankallande

Kontakt:
E-post: flatmonslantbruk@gmail.com
Telefon: 072-749 83 29
Adress: Bäckebovägen 3a, 83051 Offerdal

Johan Persson, Region Syd

Kontakt:
E-post: Jnpe0004@stud.slu.se
Telefon: 070-586 09 02
Adress: Höjs Boställe, 244 93 Kävlinge

Gustav Ingemarsson, Region Väst

Kontakt:
E-post: gustavingemarsson@gmail.com
Telefon: 070-6005207
Adress: Helgetorp 410, 655 95 Väse

Magnus Karlsson, Öst

Kontakt:
E-post: magnus.hjholm@gmail.com
Telefon: 0730-685629
Adress: Hjälmarsholm 715, 715 92 Stora Mellösa.