Möt LRF Ungdomens Valberedning

 

Hanna Nordström, Region Norr, sammankallande

Kontakt:
E-post: flatmonslantbruk@gmail.com
Telefon: 072-749 83 29
Adress: Bäckebovägen 3a, 83051 Offerdal

Johan Persson, Region Syd

Kontakt:
E-post: Jnpe0004@stud.slu.se
Telefon: 070-586 09 02
Adress: Höjs Boställe, 244 93 Kävlinge

Sara Wallemyr, Region Väst

Kontakt:
E-post: sara.qvinnovindar@gmail.com
Telefon: 070-6005207
Adress: Mularp Källeberg 1, 52191 Falköping

Magnus Karlsson, ÖST

Kontakt:
E-post: magnus.hjholm@gmail.com
Telefon: 0730-685629
Adress: Hjälmarsholm 715, 715 92 Stora Mellösa.

LÄS MER: Här är LRF Ungdomens nya valberedning