Säffle-Elisabeth var dräng i Kanada, brinner för äganderätt

Elisabeth Hidén är 23 år och uppväxt på en gård i Värmland, två mil söder om Säffle. Hon läser sitt fjärde år på Ultuna i Uppsala, till agronomekonom. Vid sidan av studierna så arbetar Elisabeth som projektledare åt Studentpoolen, ett projekt som drivs av SLU där föreläsningar ges för gymnasielever om lantbruk och livsmedelsproduktion.

Innan hon flyttade till Uppsala har hon varit i Kanada och arbetat som dräng. Elisabeth har också arbetat med att föreläsa om lantbruk åt LRF och haft ett företag där de framförallt ägnade sig åt flyghavreplockning. Efter studierna har Elisabeth som mål att arbeta inom den gröna näringen, kanske som försäljare eller rådgivare.

På fritiden brukar Elisabeth träna, umgås med kompisar, och är hon hemma i Värmland passar hon på att gå ut och jaga.

- Jag skulle beskriva mig som social och driven. Jag har ett starkt intresse för lantbruk och livsmedelsproduktion, och tycker det är av stor vikt att lyfta fram mervärdet som den svenska produktionen för med sig, säger Elisabeth.

- De frågor jag framförallt brinner för är äganderätten, möjligheten att kunna bo och driva företag på landsbygden och att Sverige i den mån det går ska vara självförsörjande!

Stockholm-Cassandra vill bli en röst för LRF Häst

Cassandra Telldahl Bjelkelöv, 29 år, avlägger agronomexamen (inriktning ekonomi) i början av 2019, har ett stort intresse för svenska hästnäringen och bor i Upplands-Bro kommun i Stockholm tillsammans med sambo och son. Hon har även studerat biologi två år i södra USA.

- Mitt intresse för de gröna näringarna startade på ridskola redan i tonåren där spridningseffekterna av hästnäringen syntes tydligt, säger Cassandra. Genom utbildning på naturbruksgymnasium och erfarenhet av att arbeta på flertalet hästföretag har hon fått erfara hur unga drivna hästföretagare behöver mer stöttning för att lyckas med sina företag i en relativt svår lantbruksbransch.

- Jag hoppas kunna bli en röst för LRF Ungdomens hästmedlemmar så att de tydligare kan inkluderas i det svenska lantbruket, säger Cassandra och fortsätter; - För mig är alla unga lantbrukare lika viktiga och ett hållbart svenskt lantbruk behöver inkludera alla branschinriktningar. Att få kunna vara med och påverka förutsättningarna för unga lantbrukare känns mycket hedrande.

Veberöd-Oliver vill jobba med ranchdrift

Oliver Kristoffersson, 25 år, från Veberöd i Skåne bor för tillfället på Alnarp tillsammans med min sambo. Hans stora intresse utöver lantbruket är att dyka och resa. Oliver är uppvuxen på en av familjegårdarna i familjeföretaget som gemensamt bedriver växtodling, djurhållning och skogsbruk. Familjeföretaget drivs av Olivers far och hans två syskon som har hand om vars en del.

Oliver pluggar för tillfället sista terminen vid SLU Alnarp till Lantmästare och hoppas att kunna hålla på med djurhållning på ranchdrift efter avslutade studier. Intresset väcktes ordentligt efter att han spenderat ett år vardera i Australien och Kanada. Oliver har sedan dess arbetat i mån av tid på gårdar med fokus på utomhusdrift för nötkreatur, samt med familjeföretagets 130 dikor som också hålls på ranchdrift.

- Jag har inte haft någon post inom LRF på någon nivå tidigare men känner att jag vill engagera mig eftersom jag brinner så starkt för det svenska lantbruket.

- Jag tror och hoppas att alla börjar få upp ögonen för hur fantastiskt det svenska lantbruket är, men precis som att vi måste fortsätta att arbeta för att det ska fortsätta att vara fantastiskt måste vi även förmedla och våga visa hur branschen ser ut. Svenskt lant- och skogsbruk ska ligga i framkant och det är precis vad konsumenterna till ett yrke med så högt förtroende förtjänar!

Detta är förslaget på övriga styrelsen

Till omval på två år föreslås Emilia Astrenius Widerström, Skaraborg och Simon Wancke, Södermanland. Övriga i styrelsen med ett år kvar på sin mandattid är Erik Johansson, Norrbotten, Anton Öhrlund, Västernorrland, Marit Bohlin, Östergötland och Annica Andersson, Skåne. Annika Hägglund, Halland och Hanna Johansson, Skaraborg avsäger sig sina uppdrag och kommer att avtackas under riksstämman i mars.