Jonas Kervén från Brunskog, Värmland, är vinnaren av Ung Växtkraft 2015 och 51 830 kronor. Jonas är 25 år och uppvuxen utanför Stockholm men flyttade 2006 till Värmland för att studera på Lillerud Naturbruksgymnasium i Karlstad. Redan under gymnasietiden köpte han sin första fastighet. 

Efter studenten arbetade Jonas på en gård med nötkött- och spannmålsproduktion, samtidigt som han arrenderade en gård och födde upp dikor.

– Nu har jag köpt gården som jag arrenderade och håller på att bygga ut för att kunna utöka produktionen, berättar Jonas. Idag har jag 50 dikor, 100 hektar åker och runt 14 hektar betesmark. Fram till nu har jag sålt kalvarna för vidareuppfödning vid avvänjning på hösten, men under vintern har jag byggt ett nytt stall för att kunna föda upp ett 50-tal ungdjur till slakt, både egna och inköpta.

Han är också ansvarig för granngårdens dikoproduktion. Att ha dikor innebär att kalvarna får gå med de fritt betande korna under hela sommarhalvåret. Produktionen är nötkött, mjölken dricker kalven själv upp genom att dia.

– Det viktigaste med dikoproduktion är att satsa på bra djur, eftersom de är motorn i företaget. Även om de är dyrare i inköp så tjänar man snabbt in pengarna genom att köpa djur av den typ man vill ha redan från början, säger Jonas. Sen sparar jag avkommor efter dem för att snabbt få en besättning som fungerar både hemma på gården och är attraktiva

Jonas är känd som en ovanligt driven person. Han är engagerad i Värmlands nötköttsproducenter, den lokala fibernätföreningen, ordförande i den lokala LRF-avdelningen samt med i LRFs kommungrupp.

– Jonas har ett starkt entreprenörskap som vi i juryn lagt vikt vid, säger Carl Henrik Ohlsson, ordförande i juryn. Att dessutom vara så ung och bidra till att lyfta en bygd som i övrigt har en minskande folkmängd, är en bedrift och ett föredöme.

Tävlingen, där vinnaren får 51 830 kronor, är instiftad av Länsförsäkringar och syftet är att stödja unga entreprenörer på landsbygden. Priset delas ut idag på LRF Ungdomens riksstämma på Sånga-Säby.

Juryns hela motivering
Jonas kombinerar målmedvetenhet och entreprenörskap på ett unikt sätt, vilket är en förutsättning för att lyckas på en tuff marknad och känslig bransch. Att dessutom flytta till en bygd där de flesta flyttlass går i motsatt riktning, och etablera sig så framgångsrikt är en bedrift utöver det vanliga. Jonas genuina förmåga att sprida framtidstro och engagemang i bygdens och branschens frågor gör honom till en värdig vinnare av årets pris. 

Om tävlingen
Ung Växtkraft är instiftat av Länsförsäkringar, är på 51 830 kronor och kriterierna är att företagaren ska ha sitt säte på landsbygden och vara en ung entreprenör, med nyskapande verksamhet som berikar landsbygden.

Tävlingen Ung Växtkraft genomförs i samarbete med LRF Ungdomen. Prisutdelningen sker vid LRF Ungdomens riksstämma den 6 mars.

Juryn består av Carl Henrik Ohlsson, Länsförsäkringar Skaraborg, Jimmy Larsson, LRF Konsult, Håkan Johansson, LRF och Thomas Jöngren, LRF Ungdomen.