I år kommer vi, precis som ifjol, bryta plenum för att diskutera i mindre grupper. Den här gången kommer alla fullmäktige delas upp i bestämda grupper för att diskutera motionerna under dag ett och två. Inga beslut kommer att fattas kring motionerna i smågrupperna, utan sker vid återsamling i plenum under andra halvan av dag två. 

Under diskussionerna i smågrupperna kan deltagarna ställa frågor till riksstyrelsen, kolla upp fakta på internet och även göra ett ändrings- eller tilläggsförslag till att-satserna. Allt detta möjliggörs med hjälp av det digitala verktyget för föreningsstämmor, VoteIT. Ett spännande och väl beprövat verktyg för just årsmöten och stämmor. Allt ni behöver ha är en laptop eller mobil med VoteII-appen så kan ni delta fullt ut.

Syftet med detta är att alla ska kunna känna sig delaktiga och öka förståelsen för motionerna för att fatta väl grundade beslut. Genom att delta i mindre grupper kan det vara enklare att ställa frågor och säga vad man tycker, vilket kan vara svårt för vissa i plenum. Samtidigt kommer detta ställa högre krav på fullmäktige att komma väl pålästa på motionerna och väl förberedda.

Vi hoppas att det ska bli spännande för alla att hitta nya vägar för en levande folkrörelse. Vi kanske är Ung och Dum, men det är också det som gör att vi vågar prova och därmed utvecklas!