Ung växtkraft-stipendet

Driver du ett företag som kännetecknas av entreprenörskap, utveckling, nyskapande och som berikar landsbygden? Har du ditt säte på landet, är medlem i LRF och max 36 år gammal?
Läs mer om att söka ett stipendium på 50 000 kr. (Ansökningsperioden för 2019 är avslutad.)

Premieelevkurs

Varje år utser LRF Ungdomsregionerna i hela landet en avgångselev inom det gröna näringslivet som utmärkt sig och som då tilldelas LRF Ungdomens stipendium på en tredagarskurs i ledarskap och företagande på Sånga-Säby. Eleverna bjuds in för att lära sig mer om företagsutveckling, ledarskap och om rollen som förtroendevald i LRF och får chansen att lära känna LRF som organisation. Under årens gång är det många elever från naturbruksgymnasier som fått gå denna ledarskapsutbildning som också blivit förtroendevalda inom LRF.