LRF Ungdomen är på EU-nivå medlem i en ungdomsorganisation, CEJA. Genom denna organisation får våra medlemmar möjlighet att delta på rådgivande möten i dialoggrupper med Kommissionen. Mötena ger djup insikt i den europeiska marknaden och en möjlighet till att på plats observera hur internationell lantbrukspolitik bedrivs.

Exempel på dialoggrupper är Mjölk, CAP, Ekologisk odling och Skog. Här finns en lista med alla grupper en kan söka till efter intresse.

Vem kan söka?

Alla som är medlem i LRF Ungdomen har möjlighet att söka en plats i den grupp en är intresserad av. Om en tilldelas en plats binder man sig till att delta på cirka två möten per år, i två år. Du bör också ha möjlighet att lägga ut egna pengar för resor och boende, som självklart ersätts av EU i efterhand.

Hur söker en?

Genom att fylla i ansökningsformuläret (på engelska) senast den 15 juli. I formuläret efterfrågas en motivering på under 300 ord. Är det svårt att veta hur en ska börja kan, har du fler frågor eller vill du bara bolla med någon kan du kontakta Emilia eller Anton!

Här finns ansökningsformuläret.

Röster från de som deltagit i CDG under denna ”mandatperiod”:

Emma Svensson, Halland
Var det kul? - Ja, det är en upplevelse att få se EU-kvarteren och känna att man är en del av vad som händer där nere.
Var det lärorikt? - Ja, framförallt att få se LRFs Brysselkontor och få kontakter ifrån andra ungdomsorganisationer i Europa.
Skulle du rekommendera andra att söka? - Ja!
Något annat du vill skicka med? - Var beredd på att ta mycket eget ansvar när du åker. Hör av dig till oss som varit där om du undrar över något!

Fler röster finns i vår CDG-grupp på Facebook.

Här hittar du mer information.

Lycka till önskar riksstyrelsen!