Pressmeddelanden
 • Naturvårdsverket vill halvera vildsvinsstammen till 2025

  Naturvårdsverket har tagit beslut om sin reviderade, Nationella förvaltningsplan för vildsvin. Planen innehåller bland annat mål för halvering av vildsvinsskadorna i jordbruk och trafik till 2025. – Det är mycket glädjande att verket nu markerar allvaret i frågan och ett viktigt steg för att flytta vildsvinsfrågan framåt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 27 mars 2020
 • Lantbruket berett att ta emot 8 000 permitterade

  Livsmedelskedjan har, undantaget restaurangnäringen, hittills klarat sig bra i coronakrisen. Butikshyllorna fylls ständigt på med nya svenska livsmedel. Nu öppnar Sveriges bönder och det gröna näringslivet armarna för att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer. En första beräkning är att 8 000 personer kan erbjudas arbete. ¬– Många av företagen i primärproduktionen och resten av livsmedelskedjan har just nu både behovet och möjligheterna att ge folk arbete, om vi får rätt beslut tillräckligt snabbt från regeringen, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

  • 23 mars 2020
 • Viktigt besked att livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig

  Regeringen klassar svensk livsmedelsproduktion som en samhällsviktiga funktion. LRF är nöjt med beslutet och Sveriges bönder lovar att göra allt för att kunna fortsätta att producera och leverera livsmedel. – Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever. Nu är det nödvändigt att lantbrukets personal ges förutsättningar att kunna gå till jobbet precis som vanligt, för att vi ska kunna fortsätta leverera mat från gård till bord på ett tryggt sätt, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

  • 21 mars 2020
 • LRF Mjölks Guldmedaljsutdelning skjuts upp

  Den 30 mars planerades 2020 års Guldmedaljer till förtjänta mjölkbönder i Sverige att delas ut av H.M Konung Carl XVI Gustaf. På grund av den rådande coronasituationen kommer denna utdelning att tills vidare skjutas upp. – Att få LRF Mjölks Guldmedalj ska vara ett minne för livet. En så stor högtidsdag ska därför inte präglas av oro kring corona, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

  • 13 mars 2020
 • Åkermarken ovärderlig för samhällets ekosystemtjänster

  Hur bra är den svenska åkermarken? Det ska LRF nu ta reda på genom tävlingen ”SM i nedbrytning”. Målet är att rädda friska oersättliga odlingsjordar eftersom mark inte kan nybildas. Något som är nödvändigt i en situation där mat till en växande befolkning ökar.

  • 13 mars 2020
 • Så minskas matsvinnet – bättre sortering, lagring och paketering

  Varje år slängs i onödan 133 kilo mat per person i Sverige. Det mesta av svinnet sker i butik och hos konsument. FNs hållbarhetsmål ska halvera globalt matsvinn till 2030. LRF deltar i livsmedelskedjans nationella överenskommelse som presenteras idag.

  • 12 mars 2020
 • Starkt resultat för LRF-koncernen

  LRF-koncernen står ekonomiskt stark. Årets finansiella resultat stärker LRF som medlemsorganisation och även förutsättningarna för att vara en viktig röst för lantbruksföretag och landsbygdsutveckling. LRF-koncernen redovisar ett överskott efter skatt på 397 miljoner (213 Mkr) kronor för 2019. Ett starkt finansiellt resultat i kombination med stabila medlemsintäkter bidrar till resultatet.

  • 6 mars 2020
 • Medlemmarnas recept för fler förtroendevalda kvinnor

  Den traditionella bilden av en bonde behöver moderniseras och valberedningar och lokalavdelningar få verktyg och mål för jämställdhet. Det är några av förslagen i en ny undersökning om hur Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ska lyckas öka andelen förtroendevalda kvinnor, från 20 till 40 procent.

  • 6 mars 2020
 • Nya ungdomsordföranden vill avpolarisera klimatdebatten

  Elisabeth Hidén är LRF Ungdomens nya ordförande. – Det är viktigt att vi nyanserar debatten i klimatfrågan, säger 24-åringen som kommer från Värmland men som pluggar till agronom i Uppsala.

  • 4 mars 2020
 • Ny LRF-satsning vill öka svenskt kött på restauranger

  Intresset för svenska råvaror växer. Men få restaurangbesökare frågar var köttet kommer ifrån. Det ska LRF ändra på tillsammans med kocken Gustav Arnell.

  • 2 mars 2020
Hämta fler Loader