Pressmeddelanden
 • Svensk odling behöver sin ordinarie arbetsstyrka

  Svensk odling av bär och grönsaker samt skogsbruket har under våren fått en ovanligt framträdande roll. Bristen på arbetskraft blev stor, regeringen klassade livsmedelsproduktion som samhällsviktig och många arbetssökande vände sig till odlingen för jobb. - Vi är enormt tacksamma för allt stöd från regering, organisationer och alla sökande. Många av våra medlemsföretag har tack vare hårt eget arbete, och de insatser som gjorts, kunnat få tag på hela eller delar av sin ordinarie arbetskraft eller ny arbetskraft. Nu återstår att säkra att de som fortsatt har arbetskraftsbehov kan få in både erfaren personal och komplettera där det fortsatt saknas, säger Anna Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas Riksförbund.

  • 1 juni 2020
 • Stall Caroline Holm AB utsedd till "Årets Hästföretagare 2020"

  För tredje året utses Årets Hästföretagare av Hästföretagarcentrum, ett samarbete mellan LRF Häst, Ludvig & Co, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Årets pris går till Stall Caroline Holm AB. – Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med min personal o team, få möjligheten att fortsätta utvecklas, säger Caroline Holm när hon får beskedet.

  • 29 maj 2020
 • Nya gröna innovationer lyfter hela Sverige

  Med 80 nya innovationsprojekt ökar chansen för hållbar lönsamhet. EU:s innovationssatsning EIP-Agri ger nu resultat i Sverige. – Många företagare har kunnat förverkliga sina idéer och vi ser spännande resultat för den gröna näringen, säger Kjell Ivarsson, ordförande för innovationsnätverket på Landsbygdsnätverket.

  • 28 maj 2020
 • LRF går vidare med egen handlingsplan för viltförvaltning

  Vildsvinsskador är ett reellt hot mot Sveriges lantbruk. Vi kan inte acceptera att vilt tillåts sätta villkoren för produktionen av mat och skog i Sverige. Efter förra årets stämma bjöd LRF in Svenska jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund för att arbeta med en gemensam handlingsplan med syfte att minska viltskadorna i skog och jordbruk.   – Vi har hittills funnit samsyn i flera delar av arbetet, men dessvärre har vi svårt att enas om vissa delar, exempelvis om nationella mål gällande förvaltningen. Vildsvinsfrågan och är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRFs medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF. 

  • 27 maj 2020
 • Ny rapport visar att Sveriges sätt att beräkna skyddad natur är strängare än något annat land inom EU

  Upp till 58 procent av Sveriges natur är skyddad. Det visar en ny rapport från LRF som belyser olika nivåer av skydd och sätt att beräkna skyddad natur. Den förklarar även varför Sverige idag med myndigheternas sätt att räkna ändå hamnar på sista plats i EU-jämförelser.

  • 25 maj 2020
 • Gemensam dataplattform ökar lönsamhet, hållbarhet och innovation

  Den digitala utvecklingen inom lantbruket går allt snabbare och systemen i lantbrukarens verksamhet blir mer och mer avancerade. Med lantbrukarna i centrum har Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige träffat ett samarbetsavtal för att skapa Lantbrukets Dataplattform - en gemensam plattform som ska bidra till mer lönsamma, innovativa och hållbara lantbruksföretag.

  • 14 maj 2020
 • Vinst för skogsägarna i dom om fjällnära skog

  Dagens dom i Mark- och miljööverdomstolen fastställer att skogsbruk i fjällnära skog faller inom ramen för pågående markanvändning. Skogsägarna får därför rätt till full ersättning från staten. - Glädjande men också väldigt förväntat, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

  • 12 maj 2020
 • Nytt centrum sätter de gröna näringarna på kartan – nu öppnas ”Det Gröna näringslivets hus”

  Nu skapas ”Det gröna näringslivets hus” – en helt ny mötes- och kontorsplats för alla företag och organisationer som vill se en hållbar framtid och skapa tillväxt inom det gröna näringslivet. – Med Gröna näringslivets hus skapar vi ett efterlängtat centrum för hela den gröna näringen som är så viktig för Sveriges framtid, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF, Lantbrukarnas Riksförbundsorganisation.

  • 12 maj 2020
 • Elisabeth Lindgren värvas för att öka LRFs attraktionskraft

  Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på Luftfartsverket (LFV), rekryteras som LRFs nya Försäljnings- och Medlemsutvecklingschef och kommer ingå i LRFs ledningsgrupp. – LRF är en av Sveriges starkaste företagar- och intresseorganisationer. När våra 140 000 medlemmar går samman lyssnar beslutsfattare och samhälle. Elisabeth Lindgren kommer att göra LRF ännu intressantare för både nya och nuvarande medlemmar och bidra till att stärka oss som det gröna näringslivets främsta företrädare, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF.

  • 6 maj 2020
 • Så kan markägare och turistföretag öka den lokala tillväxten

  En nyckeln till hållbar och framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. En ny vägledning, Turism på annans mark, ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans.

  • 21 april 2020
Hämta fler Loader