Pressmeddelanden
 • LRF: EUs skogsstrategi missar skogens stora klimatpotential

  EUs skogar har många nyttor. Arbetstillfällen, handel, rekreation, miljö, hemvist för människor samt flora och fauna. Besvikelsen bland svenska skogsägare är stor eftersom EUs idag presenterade skogsstrategi saknar ett balanserat synsätt. – Fokus är tyvärr att inte utnyttja ett brukande av skogen som stor resurs, förslaget missar de sociala och ekonomiska värdena. Det är ju engagemanget i familjeskogsbruk för att förvalta skogen för kommande generationer som är garanten för att skydda både miljö och ekonomiska värden, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

  • 16 juli 2021
 • 300 miljarder fler insekter och djur tack vare bönder

  300 miljarder fler insekter per år föds i de våtmarker som anlagts av bönder de senaste decennierna. Det är viktigt för den biologiska mångfalden och lantbrukarna vill nu öka takten i att återskapa våtmarker. Det hjälper trollsländor, grodor och fåglar.

  • 15 juli 2021
 • Viktiga klimatambitioner – men riskabelt för svenskt skogs- och jordbruks framtid

  EUs gemensamma klimatpaket för att halvera koldioxidutsläppen till 2050 presenterades idag. – Vi välkomnar ambitionerna men det är mycket viktigt att ambitionerna om att ökad kolinbindning i mark och skog inte ska kompensera för fortsatta utsläpp av koldioxid i andra sektorer. Dessutom ser vi att EU-kommissionen snarare verkar fokusera på att bevara och skydda istället för att skapa flera incitament för det aktiva jord- och skogsbruket att producera ännu mer klimatnyttor, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 14 juli 2021
 • Trädgårdsnäringen växer så att det knakar

  Den svenska trädgårdsnäringen fortsätter att visa positiv utveckling. På fem år har omsättningen ökat med 1,5 miljarder kronor. Användningen av fossila bränslen har även minskat med 30 procent. Det visar årets branschöversikt från Jordbruksverket. – Det är glädjande att vår produktivitet och miljömedvetenhet har ökat, det stärker vår konkurrenskraft mot importgrönsaker, säger Marcus Söderlind, ordförande i LRF:s trädgårdsdelegation.

  • 2 juli 2021
 • Uppgörelse om jordbruksregler välkomnas men ökat krångel oroar

  Slutförhandlingarna om nya jordbruksregler (CAP) i EU har äntligen landat. En preliminär politisk överenskommelse blev klar mellan Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen på midsommarafton, det som återstår är att överenskommelsen formellt ska konfirmeras vid jordbruksministerrådet i början av nästa vecka. Därefter ska också Europaparlamentet göra en formell omröstning.

  • 25 juni 2021
 • Över 500 tamdjur revs av varg och lo förra året

  Antalet vargdödade tamdjur i Sverige ökade för andra året i rad. I hela landet attackerades 550 djur i 126 olika attacker förra året. Det är ett trendbrott. Efter några års nedgång ökar nu antalet djur som angrips av varg, samtidigt som skador orsakade av lodjur är på nedåtgående.

  • 23 juni 2021
 • Bönder minskar koldioxidutsläppen med 88 000 ton

  Rekordmånga bönder vill klimatförbättra sin verksamhet. Hittills i år har nära 1000 bönder ansökt om stöd för bevattningsåtgärder, produktion av biogas, energieffektivisering och förbättrad gödselhantering. Hittills har 434 ansökningar beviljats och den bedömda årliga utsläppsminskningen av koldioxid är mer än 88 000 ton.

  • 15 juni 2021
 • Artskyddsutredningen: en katastrof för jord- och skogsbruket

  För LRF och alla markägare är artskyddsutredningen som presenterats idag en stor besvikelse. Utredningen visar inga tecken på att stärka äganderätten eller göra markägares tillvaro mer rättssäker.  

  • 10 juni 2021
 • Så tycker Sveriges kostchefer om skolmjölken

  Den 1 juni är det Mjölkens dag och då presenterar LRF Mjölk, vid ett direktsänt webbinarium, resultaten av en ny undersökning som man gjort bland Sveriges kostchefer om skolmjölk och skolmat.

  • 24 maj 2021
 • Chockhöjda kontrollavgifter drabbar livsmedelsbranschen

  Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller från 2022. Det handlar över tre år om mer än 50-procentiga höjningar som gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning. – Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre. Regeringen har gett alla livsmedelsmyndigheter tydliga skrivningar om att skapa goda förutsättningar för företagande. Det som nu föreslås är det motsatta och gör mig väldigt besviken säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött.

  • 12 maj 2021
Hämta fler Loader