Pressmeddelanden
 • Årets Nötköttsföretagare kombinerar high-tech och tradition

  De bytte bana, från fordons- och flygindustrin till en riktig framtidsbransch – lantbruk. Årets Nötköttsföretagare Patrik Agerberg och Mikael Eriksson blandar högteknologisk innovation med traditionell fäboddrift. Tack vare ett eget system med kopoäng har de särskilt god kontroll över avel och djurens hälsostatus.

  • 15 december 2020
 • Nytt strandskydd – nya möjligheter för landsbygden

  Strandskyddet har länge lagt en våt filt över utvecklingen på svensk landsbygd med sin omoderna lagstiftning. Förslaget om nya regler ger nya möjligheter att bo och arbeta i hela landet. LRF välkomnar utredarens förslag om att göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden.

  • 14 december 2020
 • Ovärdig myndighetscirkus kring lavskrikan fortsätter

  Efter fyra års kamp för att få avverka i sin skog tvingas nu Lars-Göran Mårtensson i Hälsingland att uppleva att den svenska myndighetscirkusen börjar om från början. – Markägarna har tvingats försvara sin lagstadgade rätt att bruka sin egen mark i flera instanser under fyra år. Domstolarna har skickat frågan mellan sig i flera omgångar, från Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som hänvisade till Mark- och miljööverdomstolen, som nu återvisar ärendet till Skogsstyrelsen. Det är ovärdigt en rättstat att en enskild människa i Sverige behandlas på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

  • 9 december 2020
 • Könsskillnader i finansieringen till unga lantbruksföretagare

  En stor andel unga kvinnor som är lantbruksföretagare upplever möjligheterna till finansiering som dåliga eller mycket dåliga. Närmare 60 procent av kvinnorna som svarat i LRFs Jämställdhetsakademis undersökning skickar den signalen.

  • 8 december 2020
 • LRFs gröna näringslivsindex: Stärkt framtidstro bland lantbruksföretagen - svensk trädgårdsnäring mer positiv än någonsin

  Svenskt lantbruk mår bra och har en ökad framtidstro – trots covid-19. Det visar LRFs stora gröna näringslivsindex bland fem stora näringsgrenar. Mest optimism visar trädgårdsnäringen som går kraftigt framåt. Den starka utvecklingen drivs av den ökade konsumentefterfrågan. – Vi ser en väldigt gynnsam efterfråge- och lönsamhetssituation. Under fjärde kvartalet bedöms lönsamheten i trädgårdsnäringen till och med vara bättre än innan pandemin, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

  • 7 december 2020
 • Skogsutredningen tappade äganderätten

  Idag har skogsutredningen offentliggjorts. LRF menar att förslaget riskerar att försvaga äganderätten, istället för att stärka den som det var sagt. Det skulle få konsekvenser för skogsägare och bromsa upp den positiva utvecklingen som lett till mer skog, mer klimatnytta och fler värdefulla biotoper.

  • 30 november 2020
 • Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige

  Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

  • 14 november 2020
 • Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

  Den pågående covid-19-pandemin visar att en robust livsmedelsförsörjning är livsviktig för samhällets överlevnadsförmåga. Den framtida försörjningen av livsmedel måste därför tryggas för att kunna möta allvarliga kriser och för att alla delar i totalförsvaret ska fungera.

  • 13 november 2020
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten: Sverige använder minst antibiotika i EU

  Användningen av antbiotika i Sverige är minst antibiotika i EU. Sveriges bönder befäster positionen som världsledande inom god djurhållning. I botten ligger Cypern, Italien och och Spanien. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. – Svenska djurbönder kan vara extra stolta. Det är ett bevis på att det dagliga arbetet på gården ger resultat och att Sverige påverkar vår omvärld i positiv riktning, säger LRFs veterinära expert Anna Forslid.

  • 5 november 2020
 • Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden

  Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

  • 3 november 2020
Hämta fler Loader