Pressmeddelanden
 • Jämställt och fossilfritt när LRF tar plats i Almedalen

  Det första passet på LRFs seminariedag den 2 juli i Almedalen handlar om situationen i det gröna näringslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. En ny guide med siffror och fakta blir grunden till ett samtal med bland annat jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om hur kvinnor och mäns kapacitet bättre kan tas tillvara i en bransch i tillväxt.  

  • 19 juni 2019
 • Ny metod för nyckelbiotoper kostar skogsägare i norr miljarder

  Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige riskerar att stoppa var fjärde avverkning. Det handlar om totalt mer än en halv miljon nyckelbiotoper i området. Tusentals skogsägare och hela området kommer drabbas hårt ekonomiskt.

  • 13 juni 2019
 • Nästan 25 000 lantbrukare sökte krisstöd för torkan

  Torkan i Sverige förra året beräknades kosta det svenska lantbruket cirka 10 miljarder kronor i inkomstbortfall. Riksdagen tog fram ett krispaket för att stötta drabbade bönder. Totalt ansökte 24 405 lantbrukare om stödpengar. Flest ansökningar kom in från Skåne, Västra Götaland och Östergötland. – Många av våra medlemmar är hårt ekonomiskt pressade efter fjolåret. Krisstödet täcker cirka 15 procent av de totala effekterna, men det är viktigt och bra att regeringen agerade så snabbt i krisen och stöttar den svenska livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 10 juni 2019
 • Ny bok: Så kan Sverige bli världsledande i hållbar samhällsutveckling

  Sverige kan bli världsledande på hållbarhet. Det tror tretton utvalda författare i antologin ”Det smarta landet”. Om vi som enat land vågar ta steget och släppa loss den kreativitet som finns i hela Sverige. Inte bara i storstäderna.

  • 5 juni 2019
 • Nya satsningen LEVA ska minska övergödningen

  Regeringen genomför en stor satsning på rent hav och nu är åtgärdssamordnarna igång i de 20 pilotområdena. Detta är ett unikt projekt för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Trelleborg i söder. LRF är en av initiativtagarna till satsningen som döpts till LEVA – Lokalt engagemang för vatten.

  • 4 juni 2019
 • Framgång för LRF i bygglovsfrågan för hästföretagare

  Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir det lättare för hästföretagare att få bygga. ­– Det här får en mycket positiv inverkan på hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

  • 23 maj 2019
 • Framgång för LRF i bygglovsfrågan för hästföretagare

  Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir det lättare för hästföretagare att få bygga. ­– Det här får en mycket positiv inverkan på hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

  • 23 maj 2019
 • Framgång för LRF i bygglovsfrågan för hästföretagare

  Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir det lättare för hästföretagare att få bygga. ­– Det här får en mycket positiv inverkan på hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

  • 23 maj 2019
 • LRFs riksförbundsstämma: Regeringen måste agera för att vilttrycket ska minska

  Viltförvaltningen i Sverige klarar inte att reglera viltstammarna. Viltet tillåts i dag diktera förutsättningarna för både livsmedels- och skogsproduktion. Beroende på var i landet lantbruket är beläget, är det klövvilt och/eller fåglar som gäss och tranor som orsakar skada. Lantbrukare och skogsägare står maktlösa när viltet orsakar skador på både gröda och skog.

  • 22 maj 2019
 • Mellersta Ådalen i Västernorrland är Årets LRF-lokalavdelning 2019

  Mellersta Ådalens LRF-avdelning har utsetts som årets bästa LRF-avdelning.  Mellersta Ådalen har utmärkt sig genom att gå från avsomnad till högaktiv, både när det gäller aktiviteter och motioner. Lagledarna, laget och allas engagemang och ansvarstagande har bidragit till framgångsresan.

  • 21 maj 2019
Hämta fler Loader