Pressmeddelanden
 • Mjölkbönder från hela landet får guldmedalj av Kungen

  Efter mer än ett års väntan får 26 mjölkbönder från Norrbotten i norr till Skåne i söder LRF Mjölks guldmedalj för att ha levererat mjölk av toppkvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år sker det för första gången på slottet.

  • 21 oktober 2021
 • 8 av 10 skogsägare vill frivilligt öka naturvärdena i sin skog

  8 av 10 av Sveriges enskilda skogsägare vill arbeta för att öka naturvärdena i skogen. Det visar en medlemsundersökning som LRF har gjort. Men det kräver att en ny skyddsmodell, baserad på frivillighet, införs.

  • 20 oktober 2021
 • 4 av 10 skogsägare är kvinnor – äger en yta stor som Småland

  Nya siffror från Skogsstyrelsen visar att kvinnor fortsatt utgöra 38 procent av de privata skogsägarna. Däremot har kvinnors ägande av landets totala skogsareal minskat från 14 till 13 procent.

  • 14 oktober 2021
 • Beslut om licensjakt på varg ökar lidande och polarisering

  Länsstyrelserna i det så kallade vargbältet i Värmlands och Örebro län beslutade i går om en licensjakt på varg på totalt 33 vargar under 2022. Det är ett mycket försiktigt beslut, även om man tar hänsyn till risken för att vargstammen, i teorin, skulle minska efter licensjakten. – Återigen är länsstyrelsernas första och sista fråga – hur ska det gå för vargen? Första frågan är inte hur det ska gå för tamdjurshållning, jaktutövning och framtidstro för att leva, driva och utveckla företag på landsbygden i vargtrakter, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

  • 1 oktober 2021
 • Gratis skolfrukost för ett bättre samhälle

  En bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen, visar flera undersökningar. Idag, på Skolmjölkens dag, tycker LRF Mjölk det är rimligt att gratis skolfrukost införs i samtliga svenska grundskolor. – Då skulle fler barn och ungdomar kunna ta sig igenom skolan med godkända betyg och därmed få bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och i livet, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk

  • 29 september 2021
 • Regeringen missgynnar livsmedelsstrategin

  Regeringens finansiering av jordbrukspolitiken är för svag för att svara upp mot riksdagens mål om att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. – Det saknas drygt en miljard per år i budgeten vilket är en besvikelse för Sveriges bönder, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

  • 20 september 2021
 • Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras

  Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan, då Sverige hade som mest. Det är både sorgligt och oroväckande, inte minst för den kommande generationen bönder. Jordbruksmark som bebyggs eller asfalteras kan aldrig mer återställas vilket inte gynnar hållbarheten, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

  • 16 september 2021
 • Bönder och jägare eniga om att vargstammen måste minskas

  Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kräver en kraftig decimering av vargstammen. Det är viktigt att länsstyrelser, Naturvårdsverket och politiker förstår det absolut nödvändiga i att besluta om en utökad vargjakt i vinter. – Den starkt växande vargstammen är en ohållbar situation för tamdjursägare, jägare och många andra drabbade på landsbygden. Myndigheterna måste agera, säger Palle Borgström ordförande för LRF.

  • 15 september 2021
 • Kritik mot att regeringen hotar ta skogsmark ur produktion

  Regeringens presenterade budgetsatsningar kring svensk, i form av en ny modell för skydd av natur som bygger på frivillighet, välkomnas av LRF. – Men vi är väldigt kritiska till regeringens ensidiga fokus på att ta skogsmark ur produktion, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

  • 13 september 2021
 • Pressinbjudan: Svensk skogs framtid - välkommen till info och debatt

  Hur ska den svenskaskogen användas? Välkommen att lyssna på ett seminarium och debatt med kunskap om svensk skogsnäring i framtiden. Ledande riksdagsledamöter deltar i seminariet som hålls live och sänds digitalt den 9 september. Seminariet arrangeras av LRF Dalarna och Mellanskog.

  • 7 september 2021
Hämta fler Loader