Pressmeddelanden
 • Jan Ehrensvärd byter från LRF till Lantmännen

  Lantmännen föreslår att Jan Ehrensvärd väljs in i koncernstyrelsen vid stämman i vår. Det innebär att Jan Ehrensvärd lämnar styrelsearbetet i LRF efter fyra år. – Jan har bidragit med värdefull kunskap speciellt till LRFs affärsverksamhet och arbetet med våra dotterbolag. Jag är glad att han stannar inom det gröna näringslivet och vi önskar honom lycka till i det spännande uppdraget inom Lantmännen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 20 februari 2020
 • Rekordpris för svenskt lammkött ger framtidstro

  Intresset för svenskt lammkött ökar. Priset till lammproducenterna ligger nu 10 kronor högre per kilo jämfört med förra året. – Konsumenterna är villiga att betala extra för att de vet att köttet kommer från djur uppfödda med god djuromsorg som betar utomhus under sommaren, säger Viktoria Östlund, LRFs expert på lammkött.

  • 14 februari 2020
 • LRF investerar för att öka digitaliseringstakten i lantbruket

  LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, investerar och går in som delägare i det svenska bolaget Hencol, som är ledande inom digitaliseringen av nötköttsproduktion. – Digitaliseringen inom nötköttsproduktionen är idag mycket begränsad, samtidigt som möjligheterna till och behovet av digitalisering i såväl själva produktionen som genom hela värdekedjan är mycket stort. Om näringen kan få tillgång till bra beslutsstöd, baserat på realtidsinformation, är det mycket värdefullt både för den enskilde lantbrukaren och för efterföljande förädlingsled, säger Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

  • 11 februari 2020
 • Stor enkät om vildsvinsskador – 70 procent är drabbade

  Vildsvin ställer till stora bekymmer för jord- och skogsbrukare runt om i landet. Stammen sprider sig i det närmaste okontrollerat och påverkar både framtidstro och mående för LRFs medlemmar, det visar en ny enkät som 6 800 LRF-medlemmar har svarat på.

  • 6 februari 2020
 • Stor potential för svenskt växtbaserat protein

  Enligt en ny rapport från konsultfirman Macklean växer marknaden för växtbaserade proteinprodukter i rekordfart. Utvecklingen väntas öka de närmaste åren.

  • 5 februari 2020
 • Omvärlden imponeras av svensk djurvälfärd

  Svensk djurvälfärd och Sveriges långsiktiga arbete med låg antibiotikaanvändning fortsätter att fascinera och inspirera omvärlden. På matmässan Grüne Woche i Berlin samlades de tyska journalisterna kring Sveriges monter för att höra mer om Sverige framgångsrika arbete.

  • 4 februari 2020
 • LRF: Djur ska inte lida på svenska gårdar

  LRF är stolt över den djuromsorg vi har i Sverige. Det fall som visades upp i SVTs Uppdrag Granskning är inte representativt för de 3 200 mjölkgårdar som finns i landet. – Djur ska inte fara illa. De bilder vi har sett på Uppdrag Granskning är smärtsamma, och inte acceptabla. Även om det här är ett undantagsfall, så är varje fall ett för mycket, säger Palle Borgström, förbundsordförande på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

  • 30 januari 2020
 • LRF tar initiativ till branschgemensamt arbete för att tidigare upptäcka om djur far illa

  Mot bakgrund av kvällens inslag i SVT:s program Uppdrag Granskning har LRF beslutat att ta initiativet till en branschgemensam översyn med mål att på tidigare stadium upptäcka och förhindra eventuella fall av djurvanvård. – Det är oerhört viktig att djur inte far illa. Det finns ett myndighetsbaserat kontrollsystem för att förhindra just detta, och det måste vi kunna lita på. Nu tar vi ett initiativ att tillsammans med alla centrala aktörer inom branschen undersöka hur vi tidigare ska kunna fånga upp eventuella fall där djur missköts. Det är viktigt att snabbt sätta in åtgärder i sådana fall. Enskilda företagare behöver snabb hjälp så att djur inte drabbas, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 29 januari 2020
 • Framgångar för svenska innovationer inom EU

  Mer än 70 nya innovationsprojekt har gett ökad lönsamhet och bättre miljö. Det är vad EU:s innovationssatsning EIP-Agri levererar med totalt 440 miljoner kronor från EU och Sverige. – Många företagare har kunnat förverkliga sina idéer och vi kan se spännande resultat i projekten, säger Kjell Ivarsson, ordförande för innovationsgruppen på Landsbygdsnätverket.  

  • 21 januari 2020
 • Byte på ordförandeposten i LRF Ungdomen

  Vid riksstämman i mars lämnar Emilia Astrenius Widerström posten som ordförande i LRF Ungdomen. Som hennes efterträdare föreslår valberedningen den 24-åriga Elisabeth Hidén från Värmland.

  • 20 januari 2020
Hämta fler Loader