Pressmeddelanden
 • Bra förslag om nyckelbiotoper från Skogsstyrelsen

  Skogsstyrelsen föreslår idag att myndigheten ska sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Detta är ett mycket positivt besked för Sveriges skogsägare och en fråga som LRF Skogsägarna och skogsägarrörelsen jobbat för länge.

  • 14 oktober 2019
 • Greppa Näringen hjälper Sverige klara internationellt åtagande

  Att utfodra mjölkkor miljövänligt är avgörande både för att klara mål för miljön och för klimatet. Med nya pengar från regeringen utökas satsningen på rådgivning så att foderrådgivare nu kan göra fler gårdsbesök för att optimera kornas foder. Miljörådgivningsprogrammet Greppa Näringen har sedan 2001 gjort över 60 000 gårdsbesök hos lantbrukare och nu förstärks rådgivningen med ytterligare 17,6 miljoner.

  • 14 oktober 2019
 • Influencers ska locka unga att bli bönder

  Flera av Sveriges främsta influencers ska hjälpa projektet Jobba Grönt att visa fördelarna med de gröna yrkena i en ny YouTube-serie.

  • 10 oktober 2019
 • Matsvinnet ökar i Sverige: Livsmedelsbranschen vill lösa problemet

  Svenska folket vill minska sitt matsvinn för klimatets skull, enligt flera undersökningar. Men i stället ökar matsvinnet i Sverige. Nu samlas livsmedelsbranschen för att försöka hitta en lösning.

  • 9 oktober 2019
 • Mer pengar behövs för att förbättra våra vatten

  Regeringen behöver skjuta till avsevärda medel för att Sverige ska få bukt med övergödningen av våra vatten. Det är Sveriges vattenmyndigheter, Lantbrukarnas Riksförbund och Havs- och Vattenmyndigheten överens om.

  • 8 oktober 2019
 • Sena EU-utbetalningar blir fall för Förvaltningsrätten

  Jordbruksverket avvisar en lantbrukares krav på räntekompensation för flera år försenade EU-ersättningar. Nu driver LRF ärendet vidare till Förvaltningsrätten. –  Jordbruksverket tycker att räntelagen inte är tillämplig på EU-ersättningar. Det var inte oväntat, men vi har en helt annan åsikt. Nu får frågan prövas i Förvaltningsrätten, säger LRFs näringspolitiske expert Lars Erik Lundkvist.

  • 3 oktober 2019
 • Svenskt jordbruk bidrar till minskad övergödningen

  Efter decennier av försämrat vatten så börjar Östersjön må bättre. Det visar en undersökning gjord av Stockholms Universitet. Bättre avloppsrening och mindre industriutsläpp ger resultat. Samtidigt har det svenska jordbruket framgångsrikt genomför åtgärder för att stoppa övergödningen.  

  • 25 september 2019
 • Minskat matsvinn, biobränslen och minskad matimport viktigaste klimatåtgärd enligt svenskarna

  Den svenska klimatdebatten har det senaste året handlat om att minskad köttkonsumtion är det bästa sättet att minska klimatpåverkan. Men när svenska folket får ranka klimatpåverkande åtgärder kommer kött långt ned på listan. Minskat matsvinn, att ersätta fossila bränslen, minskad matimport och att flyga mindre anses betydligt viktigare.

  • 15 september 2019
 • LRF partner till ASAP, arenan för framtidens hållbarhetsledare

  ASAP, arenan för studenter som vill spetsa sin kompetens inom hållbarhet, är tillbaka. I år går LRF, Lantbrukarnas riksförbund, in som partner tillsammans med ytterligare tre aktörer från viktiga framtidsbranscher. Nytt för i år är att ASAP gör en campusturné för att möta 400 studenter på universitet- och högskolor i hela Sverige.

  • 12 september 2019
 • Vinst för markägare i principiellt artskydds-mål om lavskrika

  Mark- och miljödomstolen i Östersund beslutade idag att en markägare i Hälsingland har rätt att avverka sin skog. Domstolen ändrar därmed Skogsstyrelsens beslut om avverkningsförbud på grund av förekomst av fågeln lavskrika. – Detta är en mycket glädjande och viktig vinst för den aktuella skogsägaren. Avverkningen hade förbjudits på lösa grunder och med stora ekonomiska konsekvenser som följd, utan att skogsägaren erbjudits någon ersättning, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

  • 27 augusti 2019
Hämta fler Loader