Pressmeddelanden
 • Anna Treschow ny rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna

  I ett led att förstärka arbetet med äganderätt och rättsliga frågor anställer LRF Skogsägarna Anna Treschow som rättspolitisk expert.

  • 6 december 2017
 • Regeringen måste säkra ekonomiskt skydd för drabbade växtodlare

  Sveriges växtodlare löper allt större risk att få odlingarna ödelagda. Växter riskerar att drabbas av smittsamma angrepp som tidigare inte etablerats i landet. Hittills har svenska odlare – till skillnad mot drabbade djuruppfödare – inte kunnat få ersättning även om hela skördar eller planteringar tvingats röjas.

  • 4 december 2017
 • Gröna företag visar vägen i jämställdhetsarbete – ny rapport från LRFs Jämställdhetsakademi

  LRFs Jämställdhetsakademi släpper idag rapporten Jämställdhet ger tillväxt. Rapporten ger lärdomar från fem kooperativa företag som har arbetat med jämställdhet – och visar hur det har gett positiva effekter för lönsamheten, attraktionskraften och innovationsförmågan.

  • 30 november 2017
 • Digitalisering i lantbruket ger mindre algblomning

  Drönare som inspekterar hur grödan växer, gödselspridare som styrs via satelliter och sensorer som mäter växtnäringsinnehåll online är tre exempel på tekniker som snabbt fått stor användning bland svenska lantbrukare. 

  • 30 november 2017
 • Böndernas val: Varberg är Årets gröna kommun

  Varberg i Halland är vinnaren när LRF och de svenska bönderna för första gången utser Årets Gröna kommun. –  En kommuns inställning kan var helt avgörande för om en lantbrukare vågar satsa eller inte. När våra medlemmar granskat Sveriges 270 kommuner så har det visat sig att Varberg är bäst på att skapa rätt villkor för det gröna näringslivet, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

  • 30 november 2017
 • Årets nötköttsföretag 2017 är Lars Nordlund och Pia Cederblad

  Vinnarparet driver Norränge lantbruk i Söderala utanför Söderhamn. Företaget har valts ut i hård konkurrens bland Sveriges totalt 17 000 nötuppfödare. – Det känns helt underbart, det är så kul att andra uppskattar det vi tycker är roligt. Det peppar oss att fortsätta, säger Lars Nordlund och Pia Cederblad.

  • 18 november 2017
 • Europeiska antibiotikadagen i morgonLRF: Minska antibiotikan inom EUs djurhållning

  Trots risken för multiresistenta bakterier minskar inte användningen av antibiotika tillräckligt i djuruppfödningen i Europa. Och kött från länder med hög användning av antibiotika fortsätter att strömma in till Sverige. LRF hoppas nu att Europa följer Sveriges exempel för att minska antibiotikaanvändningen.

  • 15 november 2017
 • LRF och Robert Bergh vann i strandskyddsfrågan – hästverksamhet är jordbruk

  LRF och travtränaren Robert Bergh vann det uppmärksammade målet om att få använda strandskyddad mark till bete för djuren. Mark- och miljööverdomstolen fastslår nu i en dom att det undantag från strandskyddsreglerna som normalt tillämpas för jordbruk kan tillämpas oavsett vilket djurslag som finns på gården.

  • 13 november 2017
 • Trädgårdsnäringen kräver mer resurser till forskning

  – Sverige behöver mer trädgårdsforskning. Annars finns risken att målen i livsmedelsstrategin inte nås, politikerna måste göra verkstad av orden i strategin, säger Marcus Söderlind, ordförande för LRF Trädgård.

  • 24 oktober 2017
 • Vanja får internationellt pris för landsbygdsutveckling

  Vanja Wallemyr är grundare av Qvinnovindar, ett kooperativ för vindkraft som riktar sig till kvinnor. För detta har hon nu vunnit ett internationellt pris för kvinnor som utvecklar landsbygden, som den första svenskan genom tiderna.

  • 24 oktober 2017
Hämta fler Loader