Pressmeddelanden
 • Expansiva lantbruksbröder i Vårgårda nomineras till Årets spjutspets 2017

  Bröderna Tobias och Kristoffer Kullingsjö som driver Kullingsjö Lantbruk i Vårgårda är nominerade till priset Årets spjutspets 2017. Företaget är inriktat mot ekologisk mjölkproduktion och grisproduktion. – Nomineringen är en uppmuntran till oss, säger Tobias Kullingsjö.

  • 24 mars 2017
 • LRF i nytt projekt om ekologisk produktion

  Under 2017 driver LRF ett projekt som ska ge företagare bättre beslutsunderlag inför en eventuell omställning till ekologisk produktion.

  • 24 mars 2017
 • Mjölkbönder från hela landet får guldmedalj av Kungen

  I år får 39 mjölkföretagare LRF Mjölks Guldmedalj efter att ha levererat mjölk av toppkvalitet i minst 23 år. Medaljerna delas ut av kung Carl Gustaf den 27 mars på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Vid prisutdelningen talar Ardalan Shekarabi, civilminister, om hur viktig mjölken är för landsbygdens ekonomi. Varje mjölkgård skapar fem ytterligare arbetstillfällen.

  • 20 mars 2017
 • Högre mjölkpris men lägre mjölkproduktion i Sverige

  Mjölkekonomin stärks ytterligare i Sverige. Betalningen till bonden är högre än för ett år sedan, även om den skiljer mellan mejerierna. I dag är det genomsnittliga priset i Sverige 3,45 kronor per kilo konventionellt och 4,55 kronor per kilo ekologiskt producerad mjölk, vilket är 28 respektive 10 procent mer än för ett år sedan.

  • 16 mars 2017
 • Nytt matpris hyllar det nordiska köket

  Embla är matpriset som lyfter det bästa i den lokalproducerade nordiska matkulturen. Alltifrån råvaror, produktionsmetoder och maträtter till personerna som fungerar som förebilder inom det unika nordiska köket.

  • 14 mars 2017
 • Bra att Skogsstyrelsen gör en paus i registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige

  Frågan om hanteringen av nyckelbiotoper har blivit ett allt större problem för den enskilda skogsägaren. När begreppet infördes var avsikten att det skulle omfatta mindre avgränsade områden med höga naturvärden. Över åren har tolkningen förändrats och omfattar allt större områden.

  • 10 mars 2017
 • Emilia Astrenius Widerström ny ordförande i LRF Ungdomen

  LRF Ungdomen har valt Emilia Astrenius Widerström till ny ordförande på riksstämman på Sånga Säby på Ekerö utanför Stockholm i dag. – Det känns fantastiskt. Mitt största kall är att få omvärlden att se alla de möjligheter som finns i de gröna näringarna, säger Emilia Astrenius Widerström. Hon efterträder Nils Björid. Styrelsen fick också fyra nya ledamöter.

  • 8 mars 2017
 • Skåne har odlat årets vinnare av priset Ung Växtkraft

  Årets pristagare fick sin affärsidé redan innan hon hunnit avsluta sina studier till trädgårdsingenjör.  Genom en målmedveten satsning på en särskild odlingsform för bär har hon sedan dess med stort engagemang hittat sin nisch inom de gröna näringarna. Det är juryns motivering till årets vinnare av Ung Växtkraft, Josefin Svensson.

  • 8 mars 2017
 • Pilotprojekt för gårdsbutiker drivna av LRF-medlemmar

  Genom LRFs dotterbolag Bygruppen AB startas nu ett pilotprojekt där gårdsbutiker, restauranger och caféer erbjuds ett avtal för bättre inköpspriser, menyidéer och koncept. Genom samverkan, som vänder sig till LRF-medlemmar, ges förutsättningar till bättre inköpspriser vilket ökar förutsättningar till ökad lönsamhet. En testpilot genomförs under 2017.

  • 6 mars 2017
 • Gott resultat stärker LRFs förmåga

  LRF-koncernen redovisar för år 2016 ett resultat före skatt på 397 Mkr (283 mkr). Det stärker LRFs förmåga och förutsättningar att bidra till lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft i det gröna näringslivet. 

  • 2 mars 2017
Hämta fler Loader