Pressmeddelanden
 • Nytt skogspolitiskt program: Vi kan plantera 240 träd per person i Sverige – om vi får förutsättningarna

  I dag, lördagen den 21 maj, lanseras det nya skogspolitiska programmet som beskriver familjeskogsbrukets bidrag till samhället. Exempelvis kan 240 nya träd per invånare i Sverige planteras de kommande tio åren om de politiska förutsättningarna finns för ett aktivt skogsbruk. Det tillsammans med många andra nyckeltal slås fast i en nytt skogspolitiskt program från skogsägarrörelsen.

  • 21 maj 2022
 • LRF kommenterar regeringens åtgärder för starkare civilförsvar

  I dag presenterade regeringen sina åtgärder för ett starkare civilförsvar. En av de tio beredskapssektorer är Livsmedelsförsörjning och dricksvatten där Livsmedelsverket tilldelas ansvaret.

  • 18 maj 2022
 • LRF, Norra Skog, Södra och Mellanskog lanserar kampanjen Skogslandslaget för att öka kunskapen om Sveriges familjeskogsägare

  Skogslandslaget är en kampanj vars syfte är att belysa hur Sveriges skogsägare brukar skogen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Konceptet bygger på något som engagerar de allra flesta – sport. "Tillsammans bildar våra 313 084 skogsägare världens största landslag", säger Sofia Lindblad, projektledare på LRF och ansvarig för kampanjen.

  • 17 maj 2022
 • Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år

  Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton. "Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 16 maj 2022
 • Slaget om skogen fällt av Granskningsnämnden

  Programserien Slaget om skogen som sändes i SVTs Vetenskapens värld hösten 2021 har fällts på sakfel av Granskningsnämnden.

  • 10 maj 2022
 • Glädjande besked från riksdagen – artskyddet måste förändras

  Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. "Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring om man ens får bruka sin skog. Det är därför glädjande att en riksdagsmajoritet har enats i kravet att få till en skyndsam förändring. Vår förhoppning är att regeringen omedelbart agerar på alla punkter", säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

  • 6 maj 2022
 • LRF välkomnar det utökade krispaketet till lantbruket – nödvändigt för att trygga svensk livsmedelsproduktion

  I dag presenterade Socialdemokraterna och Centern ett nytt stödpaket till Sveriges bönder på ytterligare 2 miljarder kronor. Även Moderaterna har föreslagit ett extrastöd till lantbruket i riksdagen. "Det är bra att regeringen och Centerpartiet har lagt fram ett förslag med fokus på jordbruket och i synnerhet den hårt drabbade animalieproduktionen", säger LRFs ordförande Palle Borgström.

  • 25 april 2022
 • LRF om vårändringsbudgeten: Nollskatt på diesel borde införas direkt för att säkra vårbruket

  På tisdagen den 19 april presenterade finansminister Mikael Damberg regeringens vårändringsbudget. Den innehöll bland annat full återbetalning av dieselskatt under perioden 1 juli 2022-30 juni 2023 samt 50 miljoner på att utveckla biogasen. "Det här är två förslag som LRF länge har drivit på, så det är positivt men vi saknar helt den stora bilden. Återbetalningen måste ske från och med årsskiftet så att vårbruket kommer med. De här åtgärderna räcker inte på långa vägar för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 19 april 2022
 • Ny undersökning: 6 av 10 svenskar oroliga för minskad matproduktion

  En ny Novusundersökning visar att 6 av 10 svenskar är oroliga över att den svenska matproduktionen minskar på grund av Rysslands invasion av Ukraina och att 7 av 10 anser att det är regeringens ansvar att säkra den svenska försörjningstryggheten.

  • 6 april 2022
 • Presseminarium om Ukrainakrigets påverkan på lantbruket

  Med anledning av kriget i Ukraina vill LRF bjuda in till en ett digitalt presseminarium torsdagen den 7 april, klockan 9.30-10.30.

  • 4 april 2022
Hämta fler Loader