Pressmeddelanden
 • Riksomfattande kampanj om företagande

  Nästa vecka startar den riksomfattande kampanjen Gilla företagsamhet. Lantbrukarnas Riksförbund genomför under två veckor tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna en rad regionala initiativ för att tillsammans lyfta fram det positiva med företagande och företagare.

  • 28 april 2017
 • LRF föreslår lagändring om viltutfodring

  Lantbrukarnas riksförbud föreslår en ändring i jaktlagen och jaktförordningen för att reglera utfodringen av vilt i landet. – Utfodring ska vara tillåten, men det bör finnas regler på hur och vad man ger djuren, säger Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

  • 21 april 2017
 • Ekoodlarna Emil och Therese Olsson är nominerade till årets spjutspetsföretagare

  Genom sitt genuina intresse hittar Emil och Therese Olsson ständigt nya möjligheter inom ekoodling. Idag driver de en effektiv produktion på Slätte gård. De är nu nominerade till priset Årets spjutspets 2017.

  • 13 april 2017
 • Tävlingsinriktade grisbönder nominerade till Årets spjutspets 2017

  Paret Anna och Örjan Bertilsson som driver Persgård i Varberg är den tredje kandidaten till priset Årets spjutspets 2017. På gården bor landets mest produktiva suggor. Utmärkelsen delas ut till ett framgångsrikt företag inom det gröna näringslivet. – Det känns väldigt fint att vara nominerad. Jag är en tävlingsmänniska. Det är sånt här man strävar efter, säger Örjan Bertilsson.

  • 7 april 2017
 • Palle Borgström föreslås som ny förbundsordförande i LRF

  LRFs valberedning föreslår Palle Borgström som ny förbundsordförande efter Helena Jonsson som avgår i samband med LRFs riksförbundsstämma i maj.

  • 4 april 2017
 • Offensivt lantbruksföretag nominerat till Årets spjutspets 2017

  Ann och Janne Eriksson, Snöborgs gård i Dala-Järna, är den andra kandidaten att nomineras till priset Årets spjutspets 2017. Priset delas ut till ett framgångsrikt företag inom det gröna näringslivet.

  • 31 mars 2017
 • Större hänsyn till djur i konsumentköplagen – en framgång för hästnäringen

  Riksdagens civilutskott anser att konsumentköplagen ska ta större hänsyn till köp av levande djur. Det är en stor framgång för LRF och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

  • 30 mars 2017
 • Nyskatteutredning hot mot strukturomvandling inom jord- och skogsbruk

  Det nya förslaget om höjd stämpelskatt försvårar behovet av effektiva fastighetssammanslagningar inom det svenska skogs- och jordbruket. – Storleksutvecklingen i svenskt jordbruk går redan betydligt långsammare än i viktiga konkurrentländer som Danmark och Tyskland. Med det nya förslaget försvåras möjligheten till viktig effektivisering genom fastighetssammanslagningar eller klyvningar inom svenskt jord- och skogsbruk, säger Annika Bergman, ledamot av  LRFs, Lantbrukarnas Riksförbund, förbundsstyrelse.

  • 30 mars 2017
 • Klart besked om villkor för växtskyddsmedel

  Lantbrukare riskerar inte att få avdrag på tvärvillkoren när de använder sig av de nya villkoren om slopad skyddszon för växtskyddsmedel trots att kravet finns krav på etiketten. De behöver inte heller dra tillbaka sin begäran om utbetalning för miljöersättning. Det slår Jordbruksverket fast och LRF välkomnar det klara beskedet.

  • 30 mars 2017
 • LRF kritiskt till myndighetstolkning av bombmurkledom

  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket redovisade den 27 mars sin tolkning av den så kallade bombmurkledomen. Deras slutsats innebär i praktiken att fridlysning av arter som grundar sig på EU-direktiv, inte påverkas av domen. Det som framförallt berörs är de fall då skogsbruk begränsas till följd av fågelförekomster. Myndigheternas slutsats är att artskyddsförordningens förbud ska tillämpas fullt ut i dessa fall vilket innebär att skogsägare inte kommer erbjudas ersättning. LRF Skogsägarna ser ställningstagandet som mycket anmärkningsvärt.

  • 29 mars 2017
Hämta fler Loader