Pressmeddelanden
 • Presseminarium om LRFs energipaket: Vi kan producera lika mycket som kärnkraften

  De höga kostnaderna slår hårt mot det gröna näringslivet. Växthusodlarna släcker lyset, äppelodlarna har inte råd att vinterförvara sina produkter och djurägarna ligger sömnlösa över de skenande elpriserna. Men nu kan LRF presentera ett energipaket som visar att Sveriges jord- och skogsägare kan producera 50 TWH i ny ren energiproduktion, lika mycket som kärnkraften bidrar med till landets elförbrukning.

  • 27 september 2022
 • Sänkt ersättning och ökad byråkrati i nya CAP – krävs en statlig miljard för att nå målen i livsmedelsstrategin

  Idag har övergångsregeringen fattat beslut om den nationella strategiska planen för jordbrukspolitiken 2023–2027. Planen beskriver hur EUs jordbrukspolitik (CAP) ska genomföras i Sverige. "Det är mycket positivt att ytterligare ett steg kan tas mot ett slutligt besked om hur CAP ska genomföras i Sverige, det är hög tid för våra medlemmar att få tydliga besked om vilka regler som ska gälla för CAP nästa år", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 22 september 2022
 • Presseminarium om den svenska livsmedelsproduktionens framtid

  Med anledning av dagens DN debatt där LRFs förbundsordförande Palle Borgström beskriver det allvarliga läget – och möjligheterna – för svensk livsmedelsproduktion bjuder LRF in till ett digitalt presseminarium i morgon, torsdag, klockan 13.00.

  • 7 september 2022
 • Grönt näringslivsindex: Fortsatt bekymrat trots viss ljusning

  Efter fyra kvartal av fallande framtidstro ser vi en viss återhämtning i kvartal tre i LRFs konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex. En positiv skördeprognos, stigande avräkningspriser och beslut om det statliga stödpaketet på 3,1 miljarder ligger bakom ljusningen i det annars fortsatt ansträngande kostnadsläge som råder i lantbruket.

  • 5 september 2022
 • Fyra VD-profiler invalda i styrelserna för LRFs dotterbolag

  Fyra av LRFs fem dotterbolag förstärker sina styrelser med profilerade externa ledamöter. Bland dessa finns den VD-meriterade kvartetten Carl Gyllfors, Eva Lendic Edlund, Kimberley Wintmo och Pernilla Gravenfors, samt Daniella Svanström som har en chefsposition på Apoteket Hjärtat. "Jag är glad över det stora intresset för att arbeta i styrelserna i våra dotterbolag och att vi därför kan förstärka och ytterligare bredda kunskaperna i våra dotterbolags styrelser", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

  • 11 juli 2022
 • Politikerna överens: Alla vill se en uppdaterad livsmedelsstrategi

  Två månader kvar till valet, då är partierna överens om en sak: Den fem år gamla livsmedelsstrategin behöver uppdateras. Det var ett tydligt besked som samtliga politiker gav på LRFs och Livsmedelsföretagens seminarium om framtidens livsmedelsförsörjning.

  • 6 juli 2022
 • I morgon blir det hårdare tag mot djurrättsaktivism: Det ger framtidshopp

  Fredagen en 1 juli träder en mängd nya lagar i kraft, däribland skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism. En förändring LRF har arbetat för under många år. ”Den nya lagen ger oss framtidshopp och ett visst lugn så att vi kan fortsätta att producera hållbar mat och därmed trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige”, säger LRFs vice förbundsordförande Åsa Odell.

  • 30 juni 2022
 • Presseminarium om matprisutvecklingen

  I maj steg inflationen till 7,2 procent i årstakt. Det är den högsta inflationsnivån sedan 1991. Framför allt är det drivet av snabbt stigande livsmedelspriser. Men hur ser det ut i livsmedelskedjan? Var hamnar pengarna? Och vilka sektorer inom lantbruket går det bättre och sämre för?

  • 27 juni 2022
 • Rimligare artskyddsbestämmelser – men många problem kvarstår

  LRF ser positivt på regeringens förändring av artskyddförordningen men anser att förändringarna inte innebär någon långsiktig lösning för skogsägarnas problem.

  • 23 juni 2022
 • LRF kritiska till EU:s lagförslag om att återställa natur: ”Kommer kosta Sverige över 350 miljarder kronor”

  I dag presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag under namnet ”Nature restoration law” som innehåller bindande mål för återställande av olika naturtyper. Den nya lagen riskerar att få stora negativa konsekvenser för både jord- och skogsbruk i Sverige.

  • 22 juni 2022
Hämta fler Loader