Pressmeddelanden
 • Marita Wolf ny ordförande i LRF Mjölkdelegation

  Marita Wolf från Kinda i Östergötland har utsetts till ny ordförande i LRF Mjölkdelegation. Hon har 35 års erfarenhet som mjölkbonde. – Vår viktigaste uppgift blir att öka konkurrenskraften och skapa långsiktig lönsamhet för svensk mjölkproduktion, säger Marita Wolf.

  • 10 augusti 2017
 • Svenska bönder använder allt mindre vatten

  Det svenska lantbruket har successivt minskat sin användning av vatten vilket gör att lantbruken klarar sig relativt bra trots torka och låga grundvattennivåer i delar av landet.                        

  • 1 augusti 2017
 • Svenskarna äter mer svenskt nötkött

  Den totala konsumtionen av nötkött minskade i Sverige årets tre första månader, enligt ny statistik. Men det gäller inte det svenskproducerade nötköttet. Där ökade konsumtionen, både vad gäller andelen svenskt på matbordet och i faktiska tal. - Vi har sett den här utvecklingen på gris innan. Den långa trenden är att ökningen av köttkonsumtionen planar ut medan efterfrågan på det svenska köttet ökar, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

  • 26 juli 2017
 • Palle Borgström, LRF: Självägande bönder bäst för landsbygden

  Regeringen har i dag presenterat några uppdrag till myndigheter kopplat till livsmedelsstrategin: – Det är fritt från överraskningar, innehåller några små men ändock positiva förslag som till exempel att Sverige ska utveckla digitala tjänster som ska underlätta kontrollen av att MRSA-bakterier inte kommer in i landet via avelsimport, säger LRF:s ordförande Palle Borgström i en kommentar.

  • 13 juli 2017
 • Erika och Magnus Ingemarsson är Årets nötköttsföretagare i Halland

  För sjuttonde året i rad utsågs i dag "Årets nötköttsföretag i Halland" av LRF Halland och Hallands Nöttköttsföretagare. Denna gång gick utmärkelsen till Erika och Magnus Ingemarsson i Sjöö utanför Tvååker.

  • 13 juli 2017
 • Högt förtroende för Sveriges bönder, enligt ny undersökning

  Konsumenterna litar på Sveriges bönder. Nio av tio har mycket eller ganska stort förtroende för att jordbrukarna i Sverige producerar bra mat. Förtroendet är även högt för bonden när det gäller att bidra till ett hållbart samhälle, och som samhällsaktör. Det visar en analys gjord av undersökningsföretaget Ipsos, på uppdrag av Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

  • 12 juli 2017
 • Välkommen att träffa årets nötköttsföretagare i Halland

  Två nöttköttsföretagare som framgångsrikt kombinerar dikalvsproduktion med skogsbruk och stuguthyrning för turister, får i år ta emot utmärkelsen Årets nötköttsföretag i Halland.

  • 10 juli 2017
 • Historiskt starkt resultat för LRF

  LRF gör ett halvårsresultat (jan–juni) på 543 Mkr (85 Mkr) vilket är 458 Mkr högre än föregående år. Det starka resultatet skapas av en förhållandevis hög kapitalavkastning, en affärsverksamhet som överträffar förväntningarna samt medlemsintäkter på en stabilare nivå.

  • 10 juli 2017
 • Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända

  Nu blir det enklare för LRF-medlemmar att hyra ut sina extra bostadshus till nyanlända. LRF och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en gemensam avtalsmall för uthyrning av småhus och hyreslägenheter där ägare av jord- och skogsbruksfastigheter vill upprätta avtal med kommunen. Det gör det möjligt för fler nyanlända att finna ett boende på landsbygden och bidrar till att både lösa bostadssituationen och skapa förutsättningar för en framgångsrik integration.

  • 26 juni 2017
 • LRF: Så ska livsmedelsstrategin lyfta Sverige

  På tisdag beslutar riksdagen om införandet av en svensk livsmedelsstrategi. Statusen för livsmedelsproduktion värderas därmed som lika viktig för Sverige som exempelvis IT-industrin. –Den nationella livsmedelsstrategin är bra och kan rätt genomförd bli det skifte som Sverige och svensk livsmedelsproduktion behöver. Men för att lyckas så måste myndigheter och företrädare på alla nivåer arbeta i linje med livsmedelsstrategins intentioner. Alla berörda myndigheter måste snarast får ett tydligt tillväxtuppdrag, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

  • 19 juni 2017
Hämta fler Loader