Pressmeddelanden
 • Ny metod för nyckelbiotoper kostar skogsägare i norr miljarder

  Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige riskerar att stoppa var fjärde avverkning. Det handlar om ytterligare en halv miljon hektar nyckelbiotoper, eller en 24-faldig ökning av arealen nyckelbiotoper jämfört med idag. Tusentals skogsägare och hela området kommer drabbas hårt ekonomiskt.

  • 13 juni 2019
 • Nästan 25 000 lantbrukare sökte krisstöd för torkan

  Torkan i Sverige förra året beräknades kosta det svenska lantbruket cirka 10 miljarder kronor i inkomstbortfall. Riksdagen tog fram ett krispaket för att stötta drabbade bönder. Totalt ansökte 24 405 lantbrukare om stödpengar. Flest ansökningar kom in från Skåne, Västra Götaland och Östergötland. – Många av våra medlemmar är hårt ekonomiskt pressade efter fjolåret. Krisstödet täcker cirka 15 procent av de totala effekterna, men det är viktigt och bra att regeringen agerade så snabbt i krisen och stöttar den svenska livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 10 juni 2019
 • Ny bok: Så kan Sverige bli världsledande i hållbar samhällsutveckling

  Sverige kan bli världsledande på hållbarhet. Det tror tretton utvalda författare i antologin ”Det smarta landet”. Om vi som enat land vågar ta steget och släppa loss den kreativitet som finns i hela Sverige. Inte bara i storstäderna.

  • 5 juni 2019
 • Nya satsningen LEVA ska minska övergödningen

  Regeringen genomför en stor satsning på rent hav och nu är åtgärdssamordnarna igång i de 20 pilotområdena. Detta är ett unikt projekt för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Trelleborg i söder. LRF är en av initiativtagarna till satsningen som döpts till LEVA – Lokalt engagemang för vatten.

  • 4 juni 2019
 • Framgång för LRF i bygglovsfrågan för hästföretagare

  Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir det lättare för hästföretagare att få bygga. ­– Det här får en mycket positiv inverkan på hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

  • 23 maj 2019
 • Framgång för LRF i bygglovsfrågan för hästföretagare

  Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir det lättare för hästföretagare att få bygga. ­– Det här får en mycket positiv inverkan på hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

  • 23 maj 2019
 • Framgång för LRF i bygglovsfrågan för hästföretagare

  Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir det lättare för hästföretagare att få bygga. ­– Det här får en mycket positiv inverkan på hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

  • 23 maj 2019
 • LRFs riksförbundsstämma: Regeringen måste agera för att vilttrycket ska minska

  Viltförvaltningen i Sverige klarar inte att reglera viltstammarna. Viltet tillåts i dag diktera förutsättningarna för både livsmedels- och skogsproduktion. Beroende på var i landet lantbruket är beläget, är det klövvilt och/eller fåglar som gäss och tranor som orsakar skada. Lantbrukare och skogsägare står maktlösa när viltet orsakar skador på både gröda och skog.

  • 22 maj 2019
 • Mellersta Ådalen i Västernorrland är Årets LRF-lokalavdelning 2019

  Mellersta Ådalens LRF-avdelning har utsetts som årets bästa LRF-avdelning.  Mellersta Ådalen har utmärkt sig genom att gå från avsomnad till högaktiv, både när det gäller aktiviteter och motioner. Lagledarna, laget och allas engagemang och ansvarstagande har bidragit till framgångsresan.

  • 21 maj 2019
 • Sven-Erik Hammar får ansvaret för LRFs internationella skogsfrågor i Bryssel

  Sven-Erik Hammar, vice ordförande i LRF och ordförande i LRF Skogsägarna, blir ansvarig för LRFs internationella skogsfrågor inom EU. Sven-Erik Hammar får uppdraget att bygga upp LRFs nya verksamhet i samarbete med skogsägarföreningarna. — De skogliga frågorna blir allt viktigare och vi har länge känt ett behov av att stärka den svenska positionen i Bryssel. Jag är glad att Sven-Erik Hammar, med sin stora erfarenhet och breda nätverk, blir ansvarig för detta, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

  • 15 maj 2019
Hämta fler Loader