Pressmeddelanden
 • Framgångar för svenska innovationer inom EU

  Mer än 70 nya innovationsprojekt har gett ökad lönsamhet och bättre miljö. Det är vad EU:s innovationssatsning EIP-Agri levererar med totalt 440 miljoner kronor från EU och Sverige. – Många företagare har kunnat förverkliga sina idéer och vi kan se spännande resultat i projekten, säger Kjell Ivarsson, ordförande för innovationsgruppen på Landsbygdsnätverket.  

  • 21 januari 2020
 • Byte på ordförandeposten i LRF Ungdomen

  Vid riksstämman i mars lämnar Emilia Astrenius Widerström posten som ordförande i LRF Ungdomen. Som hennes efterträdare föreslår valberedningen den 24-åriga Elisabeth Hidén från Värmland.

  • 20 januari 2020
 • Skogens tillväxt kan öka med 20 procent enligt rapport

  Tillväxten i den svenska skogen kan öka med 20 procent till 2050 och därmed ge mer förnyelsebar råvara till ett fossilfritt och klimatsmart samhälle. – Rapporten är mycket viktig. En ökad skogsproduktion är en nyckel för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna samtidigt som det skapar jobb och utveckling för landsbygden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

  • 20 januari 2020
 • LRFs medlemsantal nära 140 000 under 2019

  LRF ligger nära 140 000 medlemmar och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Antalet företagarmedlemmar blev drygt 118 000 under 2019. Sju av LRFs 17 regioner ökade sitt medlemstal under året. De regioner som ökat mest är norrländska Norrbotten, Jämtland och Västerbotten.

  • 17 januari 2020
 • Män med makt från skogs- och pälsbranschen till Jämställdhetsakademin

  Fredrik Munter, vd för Mellanskog, och Jörgen Martinsson, vd för Svensk Mink, tar plats i det gröna näringslivets egen Jämställdhetsakademi. Som ledamöter i akademin blir de en del av den rörelse som diskuterar, synliggör och agerar för jämställdhet i det omfattande näringsliv som jord och skog utgör med drygt 100 000 sysselsatta.     – För mig handlar det i slutändan om vilket samhälle jag vill att mina barn ska växa upp i, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

  • 15 januari 2020
 • LRF och Jägareförbundet i samarbete för att minska vildsvinsstammen

  Torbjörn Larsson ordförande för Svenska Jägareförbundet och Palle Borgström ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tycker att Livsmedelsverkets förslag om förenklade regler för att sälja vildsvinskött är ett nödvändigt steg. – Det är genom samarbete som vi kan påverka situationen med vildsvinsskadorna och göra skillnad för både jägare och lantbrukare, säger de i ett gemensamt uttalande.

  • 7 januari 2020
 • Julhandeln viktigt för svenska bönders möjligheter

  Sveriges konsumenter lägger miljarder på julmaten som är årets största mathelg. Att välja svenska råvaror istället för import bidrar till den svenska bondens möjligheter att producera mer klimatsmart och närodlad mat. – Välj svensk mat nu i julhandeln, det är det bästa sättet att hjälpa till att stärka det svenska lantbruket och Sveriges egen försörjningsförmåga, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

  • 21 december 2019
 • Besvikelse över halverad budget för livsmedelsstrategin

  LRF ser positivt på ett antal viktiga områden som regeringen lyfter fram i den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin. Men tyvärr överskuggas det annars intressanta innehållet av att budgeten i princip halveras.

  • 20 december 2019
 • Svenska grisar blir allt klimatsmartare

  Uppfödningen av svenska grisar blir allt klimatsmartare. Sedan 2005 har klimatpåverkan minskat med 22 procent genom ökad effektivitet och nya foder. Det visar preliminära beräkningar av statliga forskningsinstitutet RISE.

  • 19 december 2019
 • Livsmedelsverket förlorare när bönderna sätter betyg

  Lantbrukarnas Riksförbunds medlemmar gav Skatteverket bäst och Livsmedelsverket sämst betyg. Totalt fick de ranka sex myndigheter i en undersökning om bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

  • 9 december 2019
Hämta fler Loader