Pressmeddelanden
 • Stor uppslutning i Sverige för bönderna

  Sveriges befolkning ställer solidariskt upp för bönderna i den svåra torka som drabbar lantbruket. – Vi är väldigt tacksamma för alla konsumenter och butiker som väljer att prioritera svensk mat i det här läget. Det stärker oss i den här svåra situationen och ger oss även hopp om att kunna öka produktionen av mat i Sverige i framtiden, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

  • 13 juli 2018
 • Att utvinna fosfor är bra – men regeringens förslag räcker inte

  Regeringen meddelar att den tillsätter en ny utredning för metoder att utvinna fosfor från avloppsslam och för att fasa ut slam till jordbruk. Men att lappa och laga i en infrastruktur som inte är avsett för att återvinna växtnäring räcker inte.

  • 12 juli 2018
 • LRF-koncernen flyttar och skapar en mötesplats för det gröna näringslivet

  År 2020 flyttar hela LRF-koncernen i Stockholm till Franzéngatan 1, och finns därmed i samma fastighet som dotterbolaget LRF Media och i samma kvarter som Lantmännen. Resultatet blir en attraktivare och mer flexibel arbetsmiljö och besparingar på flera miljoner kronor. 

  • 29 juni 2018
 • Nio av tio har stort förtroende för Sveriges bönder som matproducenter

  Sveriges bönder är pålitliga både som livsmedelsproducenter, samhällsaktörer och miljöarbetare. 83 procent av de tillfrågade har mycket eller ganska stort förtroende för bönderna och deras verksamhet. Det visar en ny undersökning från Ipsos, baserad på svar från drygt 1000 deltagare.

  • 28 juni 2018
 • Dom: Matproduktion viktigare än kraftledningsbygge

  Sveriges lantbrukare har fått ett viktigt glädjebesked från Mark och miljödomstolen. Matproduktionen är viktigare än att kunna bygga kraftledningar på åkermark.

  • 21 juni 2018
 • Unga bönder måste mångmiljoninvestera för att förverkliga gröna drömmar

  Sveriges lantbrukare blir allt äldre. I en ny undersökning bland unga LRF-medlemmar svarar var tredje att det krävs 2-5 miljoner kronor för att ta över gården, var fjärde bedömer att det krävs 5 miljoner eller mer, kapitalinsatser som gör att många ägarskiften skjuts på framtiden. Utan nödvändiga åtgärder riskerar vårt lantbruk att tappa i internationell konkurrenskraft.

  • 21 juni 2018
 • Bönderna jublar: Vätternrundan håller hela vägen

  Äntligen ett idrottsevenemang som tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. När klassiska Vätternrundan på cykel genomfördes under helgen så var ett brett hållbarhetstänkande i fokus för arrangörerna. – Hållbarhet är större än bara vilken mat som serveras, hållbarhetsaspekten måste finnas med i alla olika delar, säger Gunilla Brynell, VD Vätternrundan.

  • 17 juni 2018
 • LRF välkomnar besked om skördedispens i torkan

  Jordbruksverket har idag tagit beslut om skördedispenser för att underlätta situationen för svenska lantbrukare under pågående torka. Undantaget gäller både mark i träda och obrukad fältkant på ekologisk fokusareal. – LRF uppskattar Jordbruksverkets snabba besked om skördedispens. Torkan under maj och juni har satt många lantbrukare i en mycket besvärlig situation och därför är alla möjligheter att förbättra foderläget mycket välkomna, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

  • 13 juni 2018
 • Bra att regeringen ställer krav på ursprungsmärkning

  LRF är positivt till att regeringen vill att restauranger och storkök ska ange varifrån det kött som serveras kommer. Detaljhandeln har infört ursprungsmärkning sedan flera år. Något som hjälpt konsumenterna att kunna hitta kött som produceras med större omsorg och kvalitet.

  • 11 juni 2018
 • Löften om enklare jordbrukspolitik i EU infrias inte

  Dagens förslag från EU-kommissionen om jordbrukspolitiken efter 2020 är en besvikelse. Förenklingar har utlovats men direktersättningarna och landsbygdsprogrammet till bönderna skärs ned och krånglas till. För större gårdar, som står för en viktig del av livsmedelsproduktionen, minskar direktstödet dramatiskt när en viss storlek på gården passeras.

  • 1 juni 2018
Hämta fler Loader