LRF har starkt ifrågasatt varför marken inom strandskyddsområden inte får användas av hästar när den får användas av andra betande djur. Uppmärksamheten blev förra året stor när den kände travtränaren Robert Bergh inte fick använda marken som bete till hästarna på sin anläggning i Marks kommun i Västra Götaland. Tvärtemot lagstiftarens intentioner har hanteringen av strandskyddsreglerna visat sig utgöra ett direkt hinder, och ibland nästan omöjliggjort, för företagare att driva verksamhet i glesbygd.

Frågan rör många företagare och är principiellt viktig för LRF-medlemmarna. LRF har därför valt att driva frågan rättsligt. Den nu meddelade domen går helt i linje med LRFs uppfattning om att hästar är en del av det svenska jordbruket och att det inte spelar någon roll vilket djur eller produktionsinriktning marken brukas med.

– Detta är glädjebesked för hela den svenska hästnäringen och LRF. Domen visar att Mark- och miljööverdomstolen förstått hur varierade våra moderna svenska jordbruk faktiskt är och att hästen är en del av jordbruket, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst, LRFs branschorganisation för hästföretagande.

Lisa Kylenfelt, jurist hos LRF Konsult, har ansvarat för principmålet hos travtränare Robert Bergh och menar att avgörandet kommer att bli vägledande framåt. Det är därför en mycket viktig dom för hela det svenska hästföretagandet.

– Domen visar att vi nått fram med vår information om hästens betydelse som lantbruksdjur och landskapsvårdare. Det är en stor framgång som vi hoppas kan få betydelse även för andra frågor där hästföretagandet särbehandlas på ett negativt sätt, säger Lisa Kylenfelt, LRF Konsult.

Robert Bergh, som nu kan fortsätta driva sin verksamhet på gården i Hajom i Västra Götaland, kommenterar domen:

– Det känns särskilt häftigt att domen kan gälla för flera hästägare, säger en lättad och nöjd Robert Bergh.

- Det här är en viktig dom för den svenska travsporten och hela hästnäringen. Självklart ska hästföretag ha samma möjligheter som andra och inte särbehandlas på ett negativt sätt. Vi gläds idag med Robert Bergh som har kämpat länge för sin rätt och nu också fått rätt, säger Mats Fransson på Svensk Travsport.

Fakta LRF principmål

LRF hjälper sina medlemmar genom att varje år ekonomiskt stödja ett antal juridiska processer i viktiga principmål. Detta görs för att hjälpa medlemmar med att klarlägga bilden av läget på olika rättsområden. Principmål drivs för att få viktiga frågor prövade och för att öka rättssäkerheten. LRF Västra Sverige har uppmärksammat travtränaren Robert Berghs fall gällande strandskydd, där företagandet hindras genom att mark inom strandskyddsområdet inte får användas för verksamheten.

Kontaktpersoner:

Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst, 070-351 96 97

Jenny Nilsson/Clara Hyltbäck, LRF Västra Sverige, 073-390 69 45

Mats Fransson, Svensk Travsport, 070-527 22 05

Robert Bergh, Robert Bergh Travstall AB, 070-568 00 98