Samarbetspartierna och regeringen presenterar idag en satsning på Landsbygdsprogrammet där de enligt uppgifter från TT skjuter till totalt cirka 3 miljarder årligen i två år så att programmets budget kan hållas intakt på drygt 5 miljarder kronor per år.  

– Pengarna i Landsbygdsprogrammet möjliggör en fortsatt svensk livsmedelsproduktion. Ger vi svenska bönder rätt förutsättningar stärker vi dessutom vår försörjningsberedskap. Sveriges bönder har ett stort intresse av att investera i miljö och klimat, finansieringen av landsbygdsprogrammet innebär att vi kan fortsätta det arbetet, säger Palle Borgström. 

Regeringens satsning innebär att den nationella medfinansieringen höjs för att kompensera för en minskad EU-finansiering. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Satsningarna på det gröna näringslivet i budgetpropositionen för 2021 syftar till att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och bidra till att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft samt utvecklingen av en växande bioekonomi.  

I onsdags presenterade regeringen en satsning på bredbandsinvesteringar där det befintliga stödet som Post- och Telestyrelsen hanterar förstärks.   

– Vi välkomnar att regeringen satsar 1,4 miljarder på bredband nästa år. Det är en viktig satsning för att skapa möjligheter att driva företag i hela Sverige. Budgeten för åren 2022-2025 är dock sannolikt för låg för att kunna nå regeringens bredbandsmål om ett "helt uppkopplat Sverige”, avslutar Palle Borgström.  

LRF välkomnar även tidigare aviserade satsningar kring skogsskador, test av vildsvinskött, inhemsk växtförädling och förenklingsarbete.