LRF fick kännedom om det aktuella fallet under hösten 2019, då regionens omsorgsgrupp kontaktade lantbrukaren och erbjöd stöd och praktisk handräckning. Omsorgsgrupperna är regionala frivilliga nätverk av bönder inom LRF som hjälper bönder som hamnat i svåra situationer.

– Vi har ett kontrollsystem som vi måste lita på, med myndigheter som ska följa upp lagstiftningen. Tyvärr kommer det alltid att finnas enstaka fall där det brister i omsorg. Då är det viktigt att upptäcka dem så tidigt som möjligt. Därför tar nu LRF initiativ till ett branschgemensamt samarbete för att tidigare upptäcka om djur far illa, säger Palle Borgström.

Tillsammans med branschen kommer LRF nu samla de olika aktörer som finns runt en gård – länsstyrelser, rådgivning, mejerier och LRFs omsorgsgrupper, slakterier med flera – för att skapa bättre kontakter dem emellan och på så sätt hitta den här typen av fall på ett tidigt stadium och hindra att djur vanvårdas.

Parallellt med detta tar nu ett stort antal bönder runt om i landet initiativ och öppnar sina gårdar för de medier som vill besöka dem. Så att journalisterna själva får bilda sig en uppfattning om hur det ser ut på svenska mjölkgårdar.

För mer information, kontakta LRFs pressavdelning. 010-184 40 70.