Vi har över 75 000 skogsföretagare i Skåne, Småland och Blekinge och framförallt så består det av mindre familjeskogsbruk som vårdar skogen för kommande generationer och bidrar till den goda klimatnytta som skogen tillför. Här hittar du aktuella skogsfrågor.

Till sidomenyn

Artskydd

Artskyddet är den absolut största frågan för LRF just nu kopplat till sakområde Skog. Så som artskyddet är utformat idag ger artskyddets förbud stora konsekvenser för hur skogens alla andra nyttor kan tillgodoses. 

På alla de politikerträffar som har genomförts under året har artskyddet varit en stående punkt. Det har varit viktigt att föra fram LRFs synpunkter till alla partier och politiker på alla nivåer för att på bästa sätt förklara den problematik som artskyddet medför. 

Om du är berörd av artskyddet i din skog önskar vi att du tar kontakt med oss på LRF. Genom att få kännedom om hur våra medlemmar har påverkats kan vi ha med detta i vårt näringspolitiska arbete för att kunna påverka politiken i rätt riktning. Vi finns även till för våra medlemmar i denna fråga för att kunna ge råd hur man på bästa sätt kan hantera ett förbud av sitt skogsbruk genom artskyddet. 

Läs mer om artskydd
Till sidomenyn

Frivilligt skydd

LRF har under våren 2024 varit med och bevakat, kommit med inspel till remissen ”Nationell strategi för formellt skydd av natur”. Det handlar om en uppdatering av den strategi som funnits tidigare. Uppdraget till att se över strategin kommer från Skogsutredningen (2021). 

LRF har haft mycket inspel gällande strategin och inväntar nu ett slutgiltigt resultat. LRF ställningstagande är bland annat det endast är frivillighet ska vara grunden vid skydd. En markägare ska alltid ha rätt att säga nej till ett formellt skydd, och då ska myndigheterna släppa ärendet. 

Det fortsatta arbetet med våra länsstyrelser och skogsstyrelser kommer också att fortsätta för att implementera den nya strategin på bästa sätt. 

Om du som markägare blir kontaktad av en myndighet som vill inrätta ett formellt skydd på din mark. Ta alltid kontakt med LRF så kan vi hjälpa dig framåt i ärendet. 

LRFs modell för frivilligt skydd av skogsmark
Till sidomenyn

Skogsbränder

Varje år kommer det in ett hundratal rapporter om bränder i skog och mark. Genom en filmserie på fyra delar kan skogsägare lära sig mer om skogsbränder och de olika skeendena av en brand. Filmerna "Det Brinner i min skog" har tagits fram av Länsförsäkringar i Jönköping, med LRF Jönköpings län som en av de deltagande parterna.

Del 1 - Hjälp, det brinner i min skog
Del 2 - Under kontroll, vad händer nu
Del 3 - När tryggheten behövs

Till sidomenyn

Skogsstrategier i Skåne, Småland och Blekinge

Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakt

Carin Hoflund

Carin Hoflund

Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog

Till sidomenyn
Till sidomenyn

LRF Skogsägarna

LRF Skogsägarna är en branschavdelning inom LRF som ansvarar för frågor om skogen. Det övergripande målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart skogsföretagande.

Läs mer