LRF arbetar aktivt med att skapa fakta på bordet för att kunna påvisa de ofantliga skador som viltet skapar samt utbildar beslutsfattare och politiker. Viltskadefrågor innefattar även rovdjursfrågor.

Till sidomenyn

Rovdjur

Vargfrågan är aktuell i Skåne och fått stort utrymme i regional press, radio och tv. LRF har fått möjlighet att uttala sig till den oro vargens närvaro orsakar djurägare och medlemmar. Det finns flera bekräftade revir i regionen. LRF Skåne har regelbundna möten med länsstyrelsen för att följa utvecklingen och bevaka medlemmarnas intressen.

Under de senaste åren har många rovdjursangrepp skett på får och nötkreatur i länet och det har varit en tät dialog med politiken och Länsstyrelsen. Naturvårdsverket presenterade i slutet av mars 2024 nya riktlinjer för skyddsjakt och Länsstyrelsen i Skåne har redan beslutat om skyddsjakt efter Naturvårdsverkets nya riktlinjer men förvaltningsrätten dömde efter tidigare praxis utan att ta hänsyn till de nya riktlinjerna och upphävde skyddsjakten. 

Fredagen den 1 mars 2024 bjöd Länsstyrelsen i Skåne in till ett viktigt möte när Dan Ericsson, statssekreterare från landsbygds- och infrastrukturdepartementet, och Skånes landshövding Anneli Hulthén, samlades med lantbrukare för att diskutera de pågående utmaningarna inom livsmedelsproduktionen och skogsbruket i Skåne.

Modernisering av jaktlagstiftningen 

I augusti 2023 skrev Palle Borgström, ordförande i LRF, på Aftonbladets debattsida om att LRF valt att anlita en advokatbyrå för att driva frågan om skyddsjakt vidare till Kammarrätten. Det LRF ifrågasätter är den tumregel som tillämpas av vissa länsstyrelser som innebär att skyddsjakt först beviljas efter fyra konstaterade attacker.

LRF: Neka skyddsjakt på varg bryter mot lagen

Till sidomenyn

Vildsvin, dovvilt och gäss – samverkan och samförvaltning för flera nyttor

I ett tvåårigt projekt kommer länsstyrelsen i Skåne att hålla i samrådsmöten tillsammans med bland annat LRF Skåne. Syftet med projektet är att genom informationsinsatser och dialogmöten ta ett krafttag kring den ökande negativa utveckling som råder lokalt och hitta incitament för högre grad av samverkan som bidrar till högre nyttjande av samtliga resurser som marken har att producera.

Projektet har fokus på vildsvin-, dovvilt- och gässpopulationer i områden med en obalanserad och problematiserad jaktlig förvaltning och tt av målen med projektet är att skapa en långsiktigt hållbar, balanserad och integrerad förvaltning av både vilt- och jordbruk.

Externa samarbetspartners i projektet är LRF Skåne, Jägarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet och SJA Skåne. Här hittar du med information om projektet.

LRF representeras i gruppen genom Anders Rolfsson, regionstyrelsen LRF Skåne och Dan Sandberg, sakkunnig viltfrågor.

Klicka här för att läsa mer om vad LRF gör i jakt- och viltfrågor.

Här hittar du mallar för jaktavtal med mera.

Till sidomenyn

Checklista vid misstänkt rovdjursangrepp på tamdjur

-       Anmäl omgående skadan till Länsstyrelsen så kommer en besiktningsperson ut kostnadsfritt och gör en besiktning.

-       Telefonnummer 010-224 17 00 dygnet runt.

-       Flytta inte döda djur eller trampa runt på platsen.

-   Ta hand om och säkra övriga djur, kontakta en veterinär vid behov.

Till sidomenyn

Stängsling mot varg

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med LRF och Skånes Fårintressenter tagit fram en film som handlar om rekommendationer för stängning mot varg.

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakta Oss

Dan Sandberg

Dan Sandberg

Regional sakkunnig. Äganderätt, viltskador, jordbrukspolitik

Till sidomenyn