Till sidomenyn

Företagandefrågor

LRF Skåne, LRF Sydost och LRF Jönköpings län samverkar kring arbetet med företagarfrågor.

-I det nuläge vi befinner oss i så handlar mycket av företagsfrågor om ekonomi och energi, och så kommer det säkerligen vara ett bra tag framåt! Men vi tror att vi behöver inkludera även andra frågor i arbetet framåt, och det är få av oss som kan sia i spåkulan, säger Rose-Marie Winqvist, regionalt sakkunnig LRF Syd.

Inom Företagande arbetar vi med många olika områden:

  • Dialog med banker 

  • Veterinärbrist 

  • Samarbete med näringslivsansvariga och landsbygdsutvecklare på kommunerna 

  • Samverkan med högskolor och universitet 

  • Jämställdhetsarbete 

  • Myndighetskontakter 

  • Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. 

Till sidomenyn

Kontakta oss

Anita Persson

Anita Persson

Regional sakkunnig. Företagande, Livsmedel, Upphandling, FoI, CAP, Kompetensråd

Emma Fransson

Emma Fransson

Regionalt sakkunnig. Miljö & tillsyn

Till sidomenyn
Senast uppdaterad: 2024-06-11