Att klimatanpassa verksamheten i lantbruket kommer att vara en av de mest prioriterade frågorna framöver för LRFs medlemmar. Vi behöver bland annat kunna hantera för mycket och för lite vatten, bränder, stormar med mera. Vi behöver kunna hantera extremväder.

Till sidomenyn

Klimatklivet

Möjligheter att söka Klimatklivet är något som LRF gärna vill berätta om. Nästa ansökningsomgång är 3-11 juni, det kommer att vara fler utlysningar senare under året. Läs mer om kommande ansökningsperioder på Klimatklivets hemsida. 

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. 

Nedan kan du titta på ett webbinarium som visar på exempel på vad man har fått Klimatklivspengar för tidigare år.

Under Ladda ner hittar du presentationerna från webbinariet samt frågor och svar.

Till sidomenyn

Lunds hållbarhetsvecka och Växande möten

LRF Skåne deltog på Lunds hållbarhetsvecka, i seminarier och paneldiskussion omkring kolinlagring. Att använda skogen till byggnationer är ett bra sätt att lagra in kol, framförde Glenn Oredsson vid detta seminarium.

LRF Skåne är också en av aktörerna i projektet Växande möten tillsammans med Innovationscenter för landsbygden och SLU Alnarp Partnerskap samt Region Skåne. Biogas är en av de aktuella frågorna då det fortfarande finns en stor potential att öka andelen biogas, och på så sätt kan man ersätta fossila bränslen, bli självförsörjande med el och värme etc. 

LRF deltar även i diskussioner om solceller på åkermark i kombination med odling, sk Agrovolatic. 

Till sidomenyn

Klimatveckan i Jönköpings län

Nästa klimatvecka kommer att genomföras den 14 - 20 oktober 2024 i hela Jönköpings län och vi välkomnar både digitala och fysiska aktiviteter. Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län för att bidra till länets gemensamma vision Klimatsmart plusenergilän 2045. Då kommer det att genomföras en mängd olika aktiviteter i länet på temat energi och med anknytning till det gröna näringslivet.

LRF regionalt är engagerade i flera av dessa, och det kommer att genomföras arrangemang på kommunalt håll runt om i länet. Klimatveckan i Jönköpings län arrangeras av Klimatrådet, där LRF är aktiv. LRF har också haft ordföranderollen för fokusgruppen Förnybar energi, jord- och skogsbruk.

Till sidomenyn

Klimatkommissionen Kalmar Län

LRF är med i Klimatkommissionen Kalmar län och Per-Göran Sigfridsson och Helena Elmquist är LRFs representant. Klimatkommissionen är ett viktigt forum för LRF att vara med i för  informationsutbyten samt samarbeten avseende minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. 

Till sidomenyn

Hållbarhet

Ett lönsamt och livskraftigt jord- och skogsbruk är motorn i en välfungerande välfärdsstat. Det handlar om basbehov som en trygg och hållbar livsmedels- och energiförsörjning med säkra värdekedjor och om en nödvändig omställning från fossila till förnybara resurser. Men också om ett sammanhållet Sverige där tiotusentals företag med bas i jord och skog utgör grunden i företagandet och livet på landsbygden - och skapar förutsättningar för livet i staden. 

Lär mer om hållbarhet
Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakta oss

Helena Elmquist

Helena Elmquist

Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö.