Kristian Gustafsson

Forskning och framtid

Framtiden växer på landsbygden! För att fortsätta vara en konkurrenskraftig kunskapsnation måste företagares kreaitivitet och drivkrafter tas tillvara. Branschen fortsätter våga pröva nya idéer, hitta kunskapsbehov och implementera ny kunskap. Det är i de gröna näringarna lösningarna på hållbarhetsproblem och framtidens utmaningar finns.