Kristian Gustafsson

Forskning och framtid

Framtiden växer på landet! Sedan decennier är Sveriges bönder med och finansierar en stor del av den forskning och utveckling som rör det gröna näringslivet. För att fortsätta vara en konkurrenskraftig kunskapsnation måste företagares kreaitivitet och drivkrafter tas tillvara. Branschen fortsätter våga pröva nya idéer, hitta kunskapsbehov och implementera ny kunskap. Det är i de gröna näringarna lösningarna på hållbarhetsproblem och framtidens utmaningar finns.