LAHOLM X4867

Bioekonomi och energi

LRF verkar för att utveckla en biobaserad ekonomi för att bemöta framtidens samhällsutmaningar. I en biobaserad ekonomi utgör det förnybara naturkapitalet grunden, till skillnad från fossila insatsvaror. Resurser återanvänds utan att farliga ämnen tillförs ekosystemet och alla bioprodukter och restprodukter tas tillvara för att skapa nya mervärden. På nästan alla områden kan den svarta kolatomen bytas ut mot den gröna cellen.