LRF-medlemmarnas intresse för förnybara drivmedel växer samtidigt som marknaden ökar. Ökningen sker mestadels med mer HVO och annan biodiesel. Viljan att sänka eller säkra kostnaderna genom att köpa nationellt eller lokalt producerade biodrivmedel driver intresset för förnybara drivmedel. En annan drivkraft är de positiva miljöeffekter, där ett av de enklare sätten att förbättra gårdens klimatprestanda sannolikt är att köpa diesel med hög andel biodrivmedel. Enligt Svebio minskar biodrivmedlen klimatgasutsläppen med hälften eller mer jämfört med bensin och diesel.

Reduktionsplikt

Det finns ett politiskt mål att vägtransporternas utsläpp av växthusgaser ska minska med 70 procent till 2030. Som ett led i detta infördes en reduktionsplikt den 1 juli 2018. Reduktionsplikten innebär en obligatorisk inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel motsvarande minst 2,6 procent i bensin och 19,3 procent i diesel. Inblandningskravet ger en säkrare marknad för biodrivmedel och bör vara positivt för investeringar i fler fabriker som gör drivmedel av svensk råvara.

Kartläggning av förnybara drivmedel

I rapporten ”Kartläggning av förnybara drivmedel” har LRF låtit RISE (tidigare JTI) göra en översikt bland bränslen, skatter, fordon, lagring och utsläpp av växthusgaser som en gårdsguide för den som är intresserad av förnybara drivmedel. Syftet med rapporten är att fungera som ett stöd för att skapa ekonomiska produktionsförutsättningar och en mera klimatsmart produktion. 

Etablering av särskilda HVO-mackar sker i samarbeten mellan bönder och Energifabriken med stöd från Klimatklivet (som är ett stöd från Naturvårdsverket för lokala och regionala investeringar). I närtid finns varken teknik eller ekonomi inom räckhåll för småskalig produktion av biodrivmedel, men LRF följer pågående forskning. Bland annat har RISE utvecklat en gårdsbaserad lösning för uppgradering från biogas till biodrivmedel.