Intresset för småskalig och närproducerad el har ökat markant. Småskalig vattenkraft har traditioner sen industrialismens vagga. Sedan kom möjligheten att etablera vindkraft och köpa vindandelar. Därefter har solcellernas kommersiella genombrott gjort att man kan tala om en trend för småelproduktion. Förutsättningarna för elproduktion i de gröna näringarna är stor, med både oanvända markytor och söderliggande tak som potentialer.

Intresset och investeringar för solel har vuxit kraftigt de senaste åren. Solel är en relativt enkel teknik som nästan inte behöver någon underhållning. Även om kostnaden för solmoduler fortsätter att minska, är det viktigt att hitta lönsamhet i samband med investeringen. LRF har deltagit i ett projekt med RISE-enheten jordbruk och livsmedel (före detta JTI) om affärsmodeller för solel i lantbruket (läs mer här).

Lantbruket har potential att fungera som systemutjämnande faktor - en balanskraft - i det svenska energisystemet och då är möjligheten att kunna lagra energi är en nyckelfaktor. LRF är involverad i studier som ska utveckla möjligheterna för energilagring på gården.

Ny tjänst!

LRF är medlemmar hos Svensk Solenergi. Genom att fylla i formuläret så ser medlemsföretagen hos Svensk Solenergi förfrågan och då hör förhoppningsvis flertalet av sig med bra erbjudanden. Du hittar formuläret och mer information här.

Energimyndigheten sammanställer rapporter om utvecklingen på energimarknaderna för el.

Energimarknadsrapporter

www.sero.se

www.svenskenergi.se

Solel i lantbruket (pdf)

Läs mer om elnät och elmarknad