Hur ställer vi om de gröna näringarna till mer biodrivmedel, vilka insatser krävs för att minska utsläppen? Målet med seminariet var att få en klarhet i situationen nu och diskutera vad som behöver göras för att lantbrukare och näringen skall kunna ställa om till fossilfritt och vad som går att göra idag och i framtiden.

När:  27 mars, kl 09:30-15:00
Plats:
 Träcentrum i Nässjö, Framtidsvägen 1
Målgrupp: Lantbrukare, aktörer och organisationer inom förnybart och hållbarhet, tjänstemän och politiker.

Program

Introduktion, vad sker i Jönköpings län?
David Ekbäck, LRF Jönköping
Jesper Agrelius, Länsstyrelsen

Traktorer och fossilfritt
Christer Johansson, Teknikrådgivare, Jordbruksverket

Konkurrenskraft, skatter, utmaningar och klimatmål
Niklas Bergman och Kristian Petersson, LRF

Innovationernas roll i den fossilfria omställningen av de gröna näringarna
Per Frankelius, PhD, docent, Linköpings universitet
Läs mer om Pers forskning

Vägen mot minskad användning av fossil energi på gården, idag och i morgon
Ola Pettersson, RISE, Jordbruk och livsmedel

Utvecklingen på biodrivmedelsmarknaden:
tillgång, efterfrågan och infrastruktur – nu och i framtiden
Fundins Olja
Läs mer om Fundins olja

Energifabriken presenterar sin verksamhet
Läs mer om Energifabriken

Adelövs gårds verksamhet
Mikael Wik, Adelövs gård (vinnare av Klimatrådets klimatpris 2015)