När: Ons 28 augusti, kl 10.20-16.00
Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm

Bioråvaror från jord och skog mot nya höjder

Den 28 augusti arrangerade LRF ett seminarium ihop med forskningsinstitutet RISE. Tidigare har diskussionerna mellan dessa parter mest varit mellan LRF och RISE enhet för Jordbruk och Livsmedel med 120 anställda.  Men när det gäller att utveckla nya innovationer från svenska bioråvaror deltar betydligt fler bland de totalt 2 700 anställda hos RISE. Med på seminariet var förutom LRF och RISE även representanter från forskningen, myndigheter och näringslivet med stora och små företag, t ex från LRFs nätverk Framtidsföretag.

Ofta är råvarorna från jord och skog utbytbara. Det kan naturligtvis vara en trygghet för både producenter och förädlare förutom marknaden. Att energimarknaden vill ha fossilfria råvaror har vi märkt av länge, men nu efterfrågas även plaster, tyger och isoleringsmaterial samtidigt som proteinfodret står allt högre i kurs. RISE har många utvecklingsingenjörer som kan hjälpa till med detta, och vi hoppas på täta kontakter mellan LRF och RISE framöver.

Är mitt inne i ett historiskt skifte

Vi är mitt inne i ett historiskt skifte från slit och slängsamhälle med växande sopberg och ökande miljöproblem till en värld som alltmer kommer till insikt om att vi måste ändra riktning och leva och agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Samtidigt vet vi att världens befolkning ökar och vi väntas vara tio miljarder på jorden år 2050. Förutom att till stor del lägga om nuvarande system av flöden och resurser handlar det alltså om att tillgodose en växande och allt rikare världsbefolkning med en levnadsstandard som de önskar. Bara efterfråga på textilier väntas fördubblas till år 2050 enligt H&M.

Allt mer av ändliga resurser som olja, stål ska bytas ut mot biobaserade råvaror från jord och skog. Marknad och efterfrågan på hållbart producerade biobaserade råvaror ökar kraftigt. Men produktionen av dessa hänger inte alltid med. Ett exempel är att en större del av det biodrivmedel som används i svenska fordon tillverkas av palmolja trots att vi i landet har stor tillgång på egen råvara.

Vi har möjlighet att leverera men det saknas långsiktiga politiska spelregler

Idag ligger forskningen långt framme när det gäller kunskap om tillverkning av produkter från biomassa och vi har många tusen företag med jord och skog som har möjlighet att leverera. Men bioraffinaderierna som kan ta emot biomassan och tillverka bränslen, material och produkter saknas till stor del.

Ett hinder som lyftes på seminariet är politiska spelregler som är kortsiktiga och investeringar har uteblivit för att politiker inte kan lova stabilitet i reglerna ens under tio år. Detta gör att investerare inte vågar satsa. Brist på kunskap hos både politiker på alla nivåer och även på producentsidan, hos jord- och skogsbrukare, angavs.

Sammantaget gavs bilden av en mycket kraftig samhällsomvälvning som vid sidan av politiken och enskilda till ansenlig del också drivs av stora internationella företag som H&M, IKEA, Södra skogsägarna med flera. Denna samhällsomvandling innebär stora affärsmöjligheter för LRFs medlemsföretag där råvarans finns.

Råvaruflödet måste fungera

De framtida köparna kommer att kunna hantera råvaror från både skogen och jorden i samma anläggning. ”Den processanläggning som kan ta emot gran kan också hantera majs”.  Stort fokus kommer att ligga på att utnyttja restflöden och restprodukter från befintlig industri, till exempel sågspån, halm, havreskal, grenar. När investeringarna finns måste råvaruflödet fungera och även biomassa som idag nästan inte används kan komma att efterfrågas och få ett värde som till exempel vägsly och i andra världsdelar palmblad, alger, skal etc.

Måste samarbeta och bygga broar

En utmaning för bondesidan är att positionera sig gynnsamt i den nya biobaserade ekonomin vilket betyder tillräcklig lönsamhet, både för den råvara som kommer från jorden och den råvara som kommer från skogen. Därföre gäller det att i ökad utsträckning titta på flöden från ett gårdsperspektiv och bygga broar mellan skogsindustri och jordbruksnäring.

I slutet av mötet diskuterades vad vi kan göra här och nu. LRF har en organisation som kan passa för att sprida information och skapa engagemang om marknaden och möjligheterna. Mer fakta behöver vi ha lokalt, regionalt, nationellt och på EU -nivå. Där hoppas vi på mer material från RISE, SLU med flera för att få frågorna i fokus i näringspolitiken. Att sedan bära en innovation fram till marknaden kräver mycket affärsutveckling och stöd.

Carina Gerken Christiansen och Kjell Ivarsson

Program och presentationer

Skogsresursen för mer biobaserade råvaror
Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna

Styrmedel och näringspolitik, aktuellt på EU-nivå och i Sverige
Kjell Ivarsson, LRF

Forskning och innovation i gränslandet mellan skoglig och agrar bioekonomi
Pernilla Walkenström, RISE

Adesso Bioproducts
Lars Lind

Lantmännens verksamhet och forskningsinitiativ, råvaror och potentialer i lantbruk
Annelie Moldin, Lantmännen

Tillförsel av agrara råvaror till bioraffinaderiprocesser
Carina Gunnarsson, RISE
David Blomberg Saitton, RISE

Biobaserade råvaror i textilapplikationer
Jonas Aspling, RISE

Bioeconomy Research Programme
Tomas Andersson, RISE

H&M-gruppens drivkrafter och framtidsplaner
Anna Biverstål, H&M

Du hittar inbjudan till seminariet här.