Projektet följer en grupp lantbruksföretagare som kör med biodrivmedel i sina arbetsmaskiner. Detta för att samla erfarenheter och kunskap och dela erfarenheter som kan underlätta för andra att våga byta bränsle till sina maskiner och köra på biodrivmedel.

Man kommer också att kartlägga information om aktuella befintliga energierbjudanden och relevant information och lyfta fram andra goda exempel på företag och branschorganisationer som ligger i framkant inom olika klimatfrämjande områden.

Företag nyfikna på ny teknik

I första hand vänder sig projektet till lantbruksföretagare som har intresse av att implementera ny teknik inom området, effektivisera sin energianvändning, leverera förnybar energi och använda mer förnybar energi. Framtidsföretagen, befintliga och nya är också målgrupp.

Offentlig sektor som energikontor och rådgivningsorganisationer och kan också vara intressanta för att sprida projektinformation.

Nya Framtidsföretag

Tanken är att projektet ska bidra till att uppdatera det etablerade nätverket Framtidsföretag, med ny information och nya Framtidsföretag.

Producerat projektmaterial

I projektet har vi tagit fram rapporter och material. De hittar du här: 

Solcellsbroschyr

Enkät om energiieffektivisering, omställning till förnybar energi och energiproduktion som LRF skickade ut till sina medlemmar våren 2022. 

Informations- och inspirationsseminarier

I samverkan med experter från olika branscher, akademi och framtidsspanare kommer projektet att arrangera åtta temaseminarier över två år, fördelade över landet, webbinarier och eller fysiska träffar.

Det är viktigt att sprida kunskap och dokumentation eftersom en hämmande faktor för omställning till förnybara drivmedel är rädslan för att det ska krångla.

Utförda träffar:

27 juni 2022 Biogaswebbinarium – Klimatklivetansökan för el, värme och fordonsgas

7 juni 2022 Webbinarium om solel för lantbruk

20 januari 2022  Webbinarium: Nya förutsättningar för biogas

19 oktober 2021  Webbinarium: Gårdsbaserad biogas

22 september 2021 Webbinarium: Problem och möjligheter med vindkraft

23 juni 2021 Webbinarium: Lagring av energi - Lantbrukens roll i energiomställningen

9 juni 2021 Webbinarium: Solceller på åkermark 

8 juni 2021 Webbinarium: Fossilt bränsle i ett Hallandsperspektiv

1 juni 2021 Digitalt studiebesök på ETC Solpark

10 maj 2021 Webbinarium: Elfordon i lantbruket?

13 april 2021 Webbinarium: Biodrivmedel i lantbruket

Mässor och andra publika evenemang

Projektet kommer att delta vid relevanta mässor, som Elmia Lantbruk, Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar, där det är möjligt. Evenemangen genomförs tillsammans med regionala LRF-kontor och andra partners.

Uppföljning och utvärdering

Efter projektets avslut kommer man fortsätta följa utvecklingen av det som sker på gårdarna och i företagens verksamheter kopplat till produktion av förnybar energi, omställning till fossilfri energi och energieffektivisering. Detta kommer att göras via en enkät om energieffektivisering, omställning till förnybar energi och energiproduktion.

Målen för projektet minskad klimatpåverkan hos lantbruksföretag:

  • Vi har skapat sex nya Framtidsföretagare
  • Antal deltagare vid åtta seminarier var 300 stycken
  • Antal intresserade lantbrukare som vi pratat med på fem mässor uppgår till 500 stycken
  • Antal unika sidvisningar på hemsidan som handlar om projektet uppgår till 10 000
  • Antal lantbrukare som har solceller installerade har ökat från 12 procent 2018 till 18 procent till våren 2022
  • Antal lantbrukare som torkar sin spannmål med fossilfria alternativ har ökat från cirka 25 procent 2018 till 35 procent till våren 2022

Projektet pågår fram till 1 maj 2023.