Hur ser utvecklingen ut för svensk gårdsbaserad biogas? Vilka uppgraderingstekniker finns i dag? Vilken annan ny teknik finns och är på väg?

Tid: 19 oktober 2021 10.00-11.30

Plats: Digitalt via Teams

Program: 

10.00 Läge och status, utveckling gårdsanläggningar, Stefan Halldorf, rådgivare/konsult

10.15 Uppgraderingsanläggning på Sötåsen, Johan Andersson, RISE

10.25  Lobbyarbete mot riksdagspolitiker biogasstöd. Punktskatter, anläggnings-och hållbarhetsbesked, Lars-Erik Jansson, rådgivare/konsult

10.45 Gård 1, Småskalig uppgradering, flytande gas på gång, Johan Stålhandske, Biofrigas, Dan Waldemarsson, Långhults biogas. 

11.00 Gård 2. Uppgradering till gasnät och eget tankställe. Lars Paulsson, Kvarngårdens Biogas, Långås

11.15. Gård 3. Uppgradering och tankstationer. Tom Birgersson, Hagelsrums gård, Målilla

11.30 Slut.

Se det inspelade seminariet i efterhand här

Presentationer från webbinariet hittar du här