Den 22 september 2021 hölls ett webbinarium om problem och möjligheter med vindkraft. Hur ser möjligheten ut för svensk vindkraft? Vilka problem upplever de närboende och vilken möjlighet har de att påverka besluten? Ersättningsnivåer, fördelningsmodeller, juridik och äganderätt tas också upp.

Tid: Onsdag den 22 september 2021  kl. 10.00-11.30
Plats: LRF Franzéngatan 1B, Stockholm och på länk

Program: 

10.00 Inledning och tankar om förnybar energi och närboendemiljö, Peter Borring, hållbarhetsambassadör hos LRF. 

10.05 Vindkraft i Sverige. Marknad, mål och utveckling, Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi. 

10.15 Processen för etablering av en vindkraftspark.Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi. 

10.30 Äganderätt och intrång, Björn Galant, LRF.

10.45 Ersättningar, fördelningsmodeller och avtal, Nils-Johan Ingvar Nilsson, Ludvig & Co.

11.00 Vilket ansvar har jordägaren när det gäller eventuella skador? Hans Kindstrand, advokat Hans Kindstrand AB.

11.15  Frågor och diskussion. Närboendefrågor. Tomas Hallberg, Patrik Erixon, LRF-medlem. Moderator fördelar frågor. 

11.30  Slut

Här kan du se webbinariet i efterhand. 

Här hittar du frågor och svar efter webbinariet.