Tid: Onsdag den 9 juni 2021  kl. 10.00-11.30
Plats: Teams

Program:

10.00 Inledning och tankar om markanvändning, Helen Nilsson, Hållbarhetsambassadör för LRF Skåne.

10.10 Solcellssystem ur en forskares ögon, testanläggning Kärrbo Prästgård, Västerås, Bengt Stridh, universitetslektor inom solcellssystem, Målardalens Högskola.

10.30 Utveckling av solcellsparker på åkermark, framtiden är redan här? Axel Alm, medlem i Solelkommisionen och vd Solkompaniet. 

10.45 Tankar om markanvändning och förnybar energi. Carl-Axel Dahlgren, Sjöbo, markägare.

11.00 Affärsutveckling, juridik och avtal. Nils-Johan Ingvar Nilsson, Ludvig & Co. 

11.15 Erfarenheter från utvecklingen i Danmark. Ted Bergdahl, European Energy Sverige. 

11.30 Slut

Här kan du se webbinariet i efterhand.