Experter och sakkunniga från LRF, Jordbruksverket, Energifabriken och OKQ8 guidar dig rätt om allt från EU-direktiv till återförsäljare.

När? Tisdagen den 13 april 2021 kl. 10.00-11.30 

Var?  Digitalt webbinarie (filmades på Vreta Kluster).

Program: 

10.00 Inledning och introduktion 

- Moderator Carl Selling

10.05 Lantbrukets mål gällande fossilfrihet. Utredningen fossiloberoende lantbruk och biodrivmedelpremie. Reduktionsplikten och EU-direktiv som påverkar utvecklingen. Hur mycket förnybart används i dag? Konkurrenskraften med andra länder. 

- Niklas Bergman, LRF

10.35 Vad är HVO och RME? Klarar dagens fordon förnybara bränslen? 

- Christer Johansson, Jordbruksverket

11.00 Återförsäljare drivmedel

- David Varverud, Energifabriken

11.15 Återförsäljare drivmedel

- Erik Stenströmer Mogila, OKQ8

Se seminariet i efterhand här